ZPM Nr 39/2018 z 28.02.18r. w spr. zmian budżetu GMG w 2018 r.

Zarządzenie Nr  39/2018

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 28 lutego 2018r.

 

w sprawie:  zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2017 r.   poz. 1875 ze zmianami), w  związku z art. 257  pkt. 1 i 3 ustawy  z dnia    27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) zarządzam :

§ 1

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 41.020 zł.

 

§ 2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.

 

§ 3

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących na realizację zadań zleconych o kwotę 29.320 zł zgodnie  z załącznikiem nr 3 i 4 do Zarządzenia.

                                                           

§ 4

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok będzie wynosił :

Dochody      322.672.072,00 zł                   

w tym:

  • bieżące –    293.845.368,00 zł

-    majątkowe –   28.826.704,00 zł

 

Wydatki        352.329.272,00 zł

w tym:

  • bieżące –    276.889.175,00 zł
  • majątkowe – 75.440.097,00 zł

 

 § 5

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZPM Nr 39/2018 z 28.02.18r. w spr. zmian budżetu GMG w 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Barbara Urbanowicz
Informację wytworzył:Rafael Rokaszewicz
Data na dokumencie:28.02.2018
Data publikacji:22.03.2018 11:57