ZPM Nr 25/2018 z 07.02.18r. w spr. zmian budżetu GMG w 2018 r.

Zarządzenie Nr  25/2018

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 7 lutego 2018r.

 

w sprawie:  zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2017 r.   poz. 1875 ze zmianami), w  związku z art. 257  pkt. 1 i 3 ustawy  z dnia    27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) zarządzam :

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3.500,00 zł.

 

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.

 

§ 3

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących na realizację zadań zleconych zgodnie  z załącznikiem nr 3 i 4 do Zarządzenia.

                                                           

§ 4

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok będzie wynosił :

Dochody      322.713.092,00 zł                  

w tym:

  • bieżące –    293.886.388,00 zł

-    majątkowe –   28.826.704,00 zł

 

Wydatki        349.726.253,00 zł

w tym:

  • bieżące –    276.556.522,00 zł
  • majątkowe – 73.169.731,00 zł

 

 § 5

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZPM Nr 25/2018 z 07.02.18r. w spr. zmian budżetu GMG w 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Barbara Urbanowicz
Informację wytworzył:Prezydent Miasta
Data na dokumencie:07.02.2018
Data publikacji:22.03.2018 11:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż