ZPM Nr 225/2017 z dn. 21.11.2017r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017r.

Zarządzenie Nr  225/2017

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie:  zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2017 r.   poz. 1875),    w  związku z art. 257  pkt.  1 i 3 ustawy z dnia                  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarządzam :

 

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 114.473,00 zł.

 

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami zgodnie  z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.

 

§ 3

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących na realizację zadań zleconych zgodnie  z załącznikiem nr 3 i 4 do Zarządzenia.

 

                                                                 § 4

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 rok będzie wynosił:

Dochody      297.184.125,78 zł                  

 w tym:

  • bieżące –  285.691.465,37 zł
  • majątkowe –  11.492.660,41 zł

 

Wydatki        326.462.913,33 zł

 w tym:

  • bieżące –  266.901.019,92 zł
  • majątkowe – 59.561.893,41 zł

 

 § 5

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZPM Nr 225/2017 z dn. 21.11.2017r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Barbara Urbanowicz
Informację wytworzył:Prezydent Miasta
Data na dokumencie:21.11.2017
Data publikacji:07.12.2017 14:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż