Petycja w sprawie zamieszczenia na stronie internetowej Gminy Miejskiej Głogów wydzielonego obszaru- zakładki Kącik Przedsiębiorcy

Informacja na temat rozpatrywanej petycji skierowanej do Prezydenta Miasta Głogowa:

1. Data złożenia petycji - 23.10.2017 r.

2. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Wnioskodawca:
Dr Bogusław J. Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacja
ul. Orzeszkowej 2
05-827 Grodzisk Mazowiecki
KRS: 0000318482
Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp zoo
Prezes Zarządu:
Adam Szulc
KRS: 0000059459
ul. Poligonowa 1
tel. (22) 673-62-12
608-318-418
603-158-914
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln
www.gmina.pl www.samorzad.pl

3. Zasięgane opinie - brak.

4. Przewidywany termin załatwienia petycji - zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.

5. Sposób załatwienia petycji - w przewidywanym terminie załatwienia petycji zostanie wysłane do podmiotu wnoszącego petycję zawiadomienie o sposobie jej załatwienia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Petycja w sprawie zamieszczenia na stronie internetowej Gminy Miejskiej Głogów wydzielonego obszaru- zakładki Kącik Przedsiębiorcy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie, Wydział Infrastuktury Miasta, Dział Dróg, ul. Rynek 10
Informację opublikował:Paweł Koch
Data publikacji:15.11.2017 12:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Prezydent Miasta
Data na dokumencie:15.11.2017
Informację aktualizował:Marcin Link
Data aktualizacji:03.02.2020 11:25