Informacje o kontroli nr 7.2017

Kontrola nr 7

 

Rodzaj zadania:

Planowe

Zakres przedmiotowy kontroli:

 

  • Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji przyznanej z budżetu Gminy Miejskiej Głogów w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zgodnie z trybem wskazanym w Uchwale nr XXVI/156/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Głogów.
  • Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby wychowanków wykazanych w miesięcznych informacjach za rok 2016.

 

Podmiot kontrolowany:

 

Niepubliczny Żłobek „Przystań Maluszka”

 

 

Kontrolujący:

 

Ewelina Hadryś – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

 

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

 

12.07.2017 r. – 28.07.2017 r..

 

Przerwy w kontroli:

 

07.08.2017 r. – 22.08.2017 r

 

Data podpisania protokołu kontroli:

 

20.09.2017 r.

 

Okres objęty kontrolą

 

01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje o kontroli nr 7.2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Ewelina Hadryś
Informację wytworzył:Ewelina Hadryś
Data na dokumencie:20.10.2017
Data publikacji:20.10.2017 09:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż