ZPM Nr 181/2017 z dn. 15.09.17r. w spr. zmian w budżecie GMG w 2017r.

Zarządzenie Nr 181/2017

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 15 września 2017 r.

 

w sprawie:  zmian  w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), w  związku z art. 257  pkt. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządzam:

 

§ 1

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami zgodnie       z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 rok będzie wynosił :

Dochody      294.555.179,80 zł                  

w tym:

  • bieżące –    281.409.172,39 zł

-    majątkowe – 13.146.007,41 zł

 

Wydatki        323.576.992,35 zł

w tym:

  • bieżące –    261.773.932,94 zł
  • majątkowe – 61.803.059,41 zł

 

 § 3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZPM Nr 181/2017 z dn. 15.09.17r. w spr. zmian w budżecie GMG w 2017r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Barbara Urbanowicz
Informację wytworzył:Rafael Rokaszewicz
Data na dokumencie:15.09.2017
Data publikacji:12.10.2017 09:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż