ZPM Nr 132/2017 z dn. 12.07.17r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.

Zarządzenie Nr  132/2017

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 12 lipca 2017 r.

 

w sprawie:  zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r.   poz. 446 ze zm. ),    w  związku z art. 222 ust. 4 i 257  pkt. 1 i 3 ustawy             z dnia    27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządzam :

 

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 27.522,00 zł.

 

§ 2

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami zgodnie       z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 3

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących na realizację zadań zleconych zgodnie  z załącznikiem nr 3 i 4 do Zarządzenia.

 

§ 4

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 155.000,00 zł zgodnie  z załącznikiem
nr 2 do Zarządzenia.

 

                                                                 

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 rok będzie wynosił :

Dochody      294.215.862,80 zł                  

w tym:

  • bieżące –    281.069.855,39 zł

-    majątkowe –   13.146.007,41 zł

 

Wydatki        323.466.675,35 zł

w tym:

  • bieżące –    261.429.877,94 zł
  • majątkowe – 62.036.797,41 zł

 

 

 § 5

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZPM Nr 132/2017 z dn. 12.07.17r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Barbara Urbanowicz
Informację wytworzył:Rafael Rokaszewicz
Data na dokumencie:12.07.2017
Data publikacji:20.07.2017 09:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż