Informacje o kontroli nr 13.2016

Rodzaj zadania:

Planowe

Zakres przedmiotowy kontroli:

 

  • Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Miejskiej Głogów w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zgodnie z trybem wskazanym w Uchwale LII/341/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 listopada 2013 r. oraz trybem wskazanym w Uchwale XVII/141/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Głogów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;
  • Weryfikacja przekazanych danych ujętych w miesięcznych informacjach oraz uzupełnienie ich o brakujące dane dotyczące adresów zamieszkania dzieci zgodnych z zawartymi umowami, które są mieszkańcami innych gmin niż Gmina Miejska Głogów w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2016 r..

 

Podmiot kontrolowany:

 

 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Niepubliczne „Aslan”

 

 

Kontrolujący:

 

Marcin Link – Podinspektor ds. kontroli wewnętrznej

Danuta Gross – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

 

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

 

01.12.2016 r. – 21.12.2016 r..

 

Przerwy w kontroli:

 

brak

 

Data podpisania protokołu kontroli:

 

30.12.2016 r.

 

Okres objęty kontrolą

 

01.01.2015 r. – 30.06.2016 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje o kontroli nr 13.2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Ewelina Hadryś
Informację wytworzył:Ewelina Hadryś
Data na dokumencie:28.06.2017
Data publikacji:28.06.2017 12:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż