Zarządzenie Nr 94/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15.05.17r. w spr. zmian w budżecie GMG w 2017 r.

Zarządzenie Nr 94/2017

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 15 maja 2017 r.

 

w sprawie:  zmian  w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.),  w  związku z art. 257  pkt. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządzam:

 

§ 1

 Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami zgodnie            z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

 

                                                                         § 2

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 rok będzie wynosił :

Dochody      291.007.822,21 zł                  

w tym:

  • bieżące –    279.461.808,21 zł

-    majątkowe – 11.546.014,00 zł

 

Wydatki        318.046.826,76 zł

w tym:

  • bieżące –    258.259.017,76 zł
  • majątkowe – 59.787.809,00 zł

 

 § 3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 94/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15.05.17r. w spr. zmian w budżecie GMG w 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Barbara Urbanowicz
Informację wytworzył:Rafael Rokaszewicz
Data na dokumencie:15.05.2017
Data publikacji:16.06.2017 12:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż