Publiczny rejestr umów.

Informacja na temat rozpatrywanej petycji skierowanej do Urzędu Miejskiego

w Głogowie:

  1. Data złożenia petycji - 09.03.2017 r.
  2. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) - wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.
  3. Przewidywany termin załatwienia petycji - zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.
  4. Sposób załatwienia petycji - w przewidywanym terminie załatwienia petycji zostanie wysłane do podmiotu wnoszącego petycję zawiadomienie o sposobie jej załatwienia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Publiczny rejestr umów.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:15.03.2017 09:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jan Chitro
Data na dokumencie:03.03.2017
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:07.04.2017 12:59