ZP Nr 42/2017 z d. 28.02.2017 r. w spr. zmian w budżecie GMG w 2017 r.

Zarządzenie Nr  42/2017

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 28 lutego 2017 r.

 

w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r.   poz. 446 ze zm. ),    w  związku z art. 222 ust. 4 i 257  pkt. 3 ustawy  z dnia    27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządzam :

 

§ 1

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami zgodnie       z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 64.570,00 zł zgodnie  z załącznikiem
nr 1 do Zarządzenia.

§ 3

                                                                

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 rok będzie wynosił :

Dochody      288.585.304,45 zł                  

w tym:

  • bieżące –    278.741.472,45 zł

-    majątkowe –   9.843.832,00 zł

 

Wydatki        313.150.342,00 zł

w tym:

  • bieżące –    257.290.210,00 zł
  • majątkowe – 55.860.132,00 zł

 

 § 4

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 5

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZP Nr 42/2017 z d. 28.02.2017 r. w spr. zmian w budżecie GMG w 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Barbara Urbanowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:28.02.2017
Data publikacji:10.03.2017 14:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż