Zarządzenie Nr 36/2017 Prezydenta Miasta Głogowa w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.

Zarządzenie Nr  36/2017

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 17 lutego 2017 r.

 

w sprawie:  zmian  budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r.   poz. 446 ze zmianami ),    w  związku z art. 257  pkt. 1 i 3 ustawy z dnia    27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) zarządzam :

 

§ 1

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 60.800,00 zł.

 

§ 2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami zgodnie  z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.

 

§ 3

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących na realizację zadań zleconych zgodnie  z załącznikiem nr 3 i 4 do Zarządzenia.

 

§ 4

                                                                

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 rok będzie wynosił :

Dochody      291.236.074,45 zł                  

w tym:

  • bieżące –    278.741.472,45 zł

-    majątkowe – 12.494.602,00 zł

 

Wydatki        314.554.192,00 zł

w tym:

  • bieżące –    257.290.210,00 zł
  • majątkowe – 57.263.982,00 zł

 

 

 § 5

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 36/2017 Prezydenta Miasta Głogowa w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Barbara Urbanowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:17.02.2017
Data publikacji:24.02.2017 13:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż