wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 08:21

Uchwała Nr III/25/2006


U C H W A Ł A   Nr III/25/2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

 

w sprawie  przyjęcia od Powiatu Głogowskiego zadań w zakresie prowadzenia    Powiatowej Biblioteki Publicznej

 

 

                                        Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym        (Dz. U z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia               27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się wolę przyjęcia od Powiatu Głogowskiego zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej, do wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną      w Głogowie.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                    

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

Radosław  Pobol

 


 

U Z A S A D N I E N I E

 

                Art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85,   poz. 539 ze zmianami ) dopuszcza wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez gminną bibliotekę publiczną, która działa i ma swoją siedzibę na terenie powiatu.

                Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie spełnia powyższe warunki i po przyjęciu niniejszej uchwały będzie mogła realizować zadania biblioteki powiatowej dla Powiatu Głogowskiego.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/25/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 08:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 09:25 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 12:10 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 08:21 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)