wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 08:20

Uchwała Nr III/20/2006


U C H W A Ł A    Nr  III/20/2006

 

Rady  Miejskiej  w  Głogowie

z dnia  28 grudnia  2006 r.

 

 

zmieniająca Uchwałę Nr II/5/2006 Rady Miejskiejw Głogowie z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie

 

 

          Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz § 14 ust. 2 i 3 Statutu Miasta Głogowa  uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  

Dokonuje się zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Głogowie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.                       

 

              

§ 2.

 

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                               

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol

                                                                                

                                                                                                    Załącznik do Uchwały Nr III/20/2006

                                                                                                                        Rady Miejskiej w Głogowie

                                                                                                                        z dnia 28 grudnia  2006r.  

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie


 

  1. Bartkowiak Andrzej

  2. Długosz Małgorzata

  3. Rosińska Elżbieta

  4. Sienkiewicz Zbigniew

  5. Ślufarski Mariusz

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

           W związku z wygaśnięciem mandatów radnych Pana  Leszka Rybaka i Pana Leszka Szulca i wstąpieniem w ich miejsce  nowych radnych  zachodzi konieczność dokonania zmiany w składzie stałych Komisji  Rewizyjnej.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/20/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 08:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 09:22 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 12:11 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 08:20 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)