wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 08:19

Uchwała Nr III/19/2006


U C H W A Ł A    Nr III/19/2006

 

Rady  Miejskiej  w  Głogowie

z dnia  28 grudnia  2006 r.

 

 

zmieniająca Uchwałę Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składów  Komisji Rady Miejskiej w Głogowie

 

 

         Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmanami ) oraz § 14 ust. 2 i 3 Statutu Miasta Głogowa  uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  

Dokonuje się zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej      w  Głogowie  zgodnie z załącznikami Nr  1, 2, 3   do niniejszej uchwały.                       

 

                               

§ 2.

 Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                               

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol

 

 

 

                                                                                        Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/2006

                                                                                                                     Rady Miejskiej w Głogowie

                                                                                                         z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

 

 

 

Skład Komisji do spraw Budżetu i Rozwoju Miasta

 

1. Bożek Przemyslaw 

2. Czekańska - Smykalla   Bożena

3. Dąbrowski  Mirosław

4. Frąckowiak  Michał

5. Piechocki Janusz

6. Pobol Radosław

7. Saprun Ryszard

8. Sienkiewicz Zbigniew

9. Szczepaniak Karol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/19/2006

                                                                                                              Rady Miejskiej w Głogowie z dnia

                                                                                                              28 grdnia 2006 r.

 

 

 

Skład Komisji  Społeczno - Samorządowej

 

 

1. Bartkowiak Andrzej

2. Dąbrowski  Mirosław

3. Koliński Andrzej

4. Koszów  Józef

5. Kulesza Sebastian

6. Milicz Anna

7. Rosińska Elżbieta

8. Szczepaniak Karol

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/19/2006

                                                                                                              Rady Miejskiej w Głogowie z dnia

                                                                                                              28 grdnia 2006 r.

 

 

Skład Komisji  Polityki Społecznej i Rodziny

 1. Drankiewicz Leszek

2. Koliński  Andrzej

3. Koszów Józef

4. Kulesza Sebastian

5. Patyk Eugeniusz

6. Pawlak - Osomańska Ewa

7. Zawicki Andrzej

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

           W związku z wygaśnięciem mandatów radnych Pana  Leszka Rybaka i Pana Leszka Szulca i wstąpieniem w ich miejsce  nowych radnych  zachodzi konieczność dokonania zmian w składach stałych Komisji Rady  Miejskiej.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/19/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 08:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 09:20 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 12:13 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 08:19 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)