wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 08:17

Uchwała Nr III/15/2006


U C H W A Ł A   Nr  III/15/2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia  28 grudnia  2006 r.

 

 

w sprawie    wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

 

              Na podstawie art. 194 ust. 1  ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. Nr 95, poz. 602  ze zmianami )  uchwala się,  co następuje:

 

§ 1.

 

Stwierdza się, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Leszka Szulca na jego miejsce wstępuje kandydat z tej samej listy nr 5 KW Platforma Obywatelska RP  w okręgu wyborczym nr 2  Pan  Sebastian Ireneusz Kulesza.

 

§ 2.

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                         

 

                                                                                    

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław  Pobol

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/15/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 08:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 09:14 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 12:15 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 08:17 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)