UCHWAŁA NR XXIX/259/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Uchwała obwoiązuje do zmiany 

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXIX/259/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Anna Dajnowicz
Informację wytworzył:Rada Miejska
Data na dokumencie:29.11.2016
Data publikacji:06.12.2016 12:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż