wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 13:08

Uchwała Nr II/8/2006


U C H W A Ł A    Nr  II/8/ 2006

 

 

Rady  Miejskiej  w  Głogowie

z dnia   1 grudnia   2006 r.

 

 

w sprawie     odwołania Sekretarza Gminy Miejskiej Głogów

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze  zmianami )  uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Odwołuje się Panią Bożenę  Dąbrowską ze stanowiska Sekretarza Gminy Miejskiej Głogów.

                            

                               

§ 2.

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                        

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław  Pobol      

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

           

            Do właściwości rady należy powoływanie i odwoływanie sekretarza gminy.                Prezydent Miasta zwrócił się z wnioskiem  o odwołanie dotychczasowego Sekretarza Gminy Miejskiej.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr II/8/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 13:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 09:11 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 12:18 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 13:08 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)