wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 13:08

Uchwała Nr II/6/2006


U C H W A Ł A    Nr  II/6/2006

 

 

Rady  Miejskiej  w  Głogowie

z dnia  1 grudnia  2006 r.

 

 

w sprawie     odwołania  Skarbnika Gminy Miejskiej Głogów

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami )  uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Odwołuje się Pana Jarosława Hermaszewskiego ze stanowiska Skarbnika Gminy Miejskiej  Głogów. 

                          

                                              

§ 2.

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                         

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław  Pobol

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

           

         Do właściwości rady należy powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy.    Prezydent Miasta zwrócił się z wnioskiem  o odwołanie dotychczasowego Skarbnika Gminy Miejskiej.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr II/6/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 13:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 09:07 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 12:17 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 13:08 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)