wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 13:07

Uchwała Nr II/4/2006


U C H W A Ł A      Nr II /4/ 2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie


z dnia 1 grudnia 2006 r.

 

 

w sprawie    ustalenia składów Komisji Rady Miejskiej w Głogowie

 

 

    Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001  Nr 142,  poz. 1591  ze zmianami ) oraz § 14 ust.3 Statutu Miasta Głogowa uchwala się, co następuje:

 

                                                                     § 1.

 

Ustala się składy stałych Komisji Rady Miejskiej w Głogowie zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 5 do niniejszej uchwały.

 

                                                                     § 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                            

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław  Pobol

 

 
     Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/4/2006

Rady Miejskiej w Głogowie z dni
1 grudnia 2006 roku.

 
Skład Komisji do spraw Budżetu i Rozwoju Miasta

 

1. Bożek Przemyslaw

2. Czekańska - Smykalla   Bożena

3. Dąbrowski  Mirosław

4. Piechocki Janusz

5. Pobol Radosław

6. Sienkiewicz Zbigniew

7. Szczepaniak Karol

 

 

                                              Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/4/2006

                                            Rady Miejskiej w Głogowie z dnia

                                            1 grudnia 2006 roku.

 

 
Skład Komisji  Ekologii, Zdrowia, Sportu i Turystyki

 

 

1. Bożek Przemysław

2. Drankiewicz Leszek

3. Dudkowiak Jarosław

4. Frąckowiak Michał

5. Kędzia Cezary

6. Piechocki Janusz

7. Saprun Ryszard

8. Ślufarski Mariusz

 

 

 

 

                                            Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/4/2006

                                            Rady Miejskiej w Głogowie z dnia

1 grudnia 2006 roku.

 
Skład Komisji Społeczno-Samorządowej

 

 

 

1. Bartkowiak Andrzej

2. Dąbrowski  Mirosław

3. Koliński Andrzej

4. Koszów  Józef

5. Milicz Anna

6. Szczepaniak Karol

 

 

 

 

                                          

 

                                                   Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/4/2006

                                            Rady Miejskiej w Głogowie z dnia

                                            1 grudnia 2006 roku.

 
Skład Komisji  Edukacji  i Kultury

 

1. Dudkowiak Jarosław

2. Długosz Małgorzata

3. Kędzia Cezary

4. Milicz Anna

5. Pawlak - Osomańska Ewa

6. Patyk Eugeniusz

7. Zawicki Andrzej

 

 

 

 

 

                                           Załącznik nr 5 do uchwały Nr II/4/2006

                                            Rady Miejskiej w Głogowie z dnia

                                            1 grudnia 2006 roku

 

 
Skład Komisji  Polityki Społecznej i Rodziny

 

 

1. Drankiewicz Leszek

2. Koliński  Andrzej

3. Koszów Józef

4. Patyk Eugeniusz

5. Zawicki Andrzej

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr II/4/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 13:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 09:06 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 12:20 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 13:07 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)