wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 13:07

Uchwała Nr II/13/2006


U C H W A Ł A   Nr  II /13/ 2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie


z dnia  1 grudnia  2006 r.

 

 

w sprawie    stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 

 

    Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca        1998 roku  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U.  z 2003 r. Nr 159, poz.. 1547  ze zmianami ) uchwala się, co następuje:

 

                                                               § 1.

 
Rada Miejska w Głogowie stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego  Leszka Rybaka wskutek  pisemnego zrzeczenia się  mandatu.

 

                                                               § 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

Radosław  Pobol

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr II/13/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 13:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 09:04 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 12:19 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 13:07 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)