wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 13:03

Uchwała Nr I/2/2006


U C H W A Ł A    Nr  I /2/2006

 

Rady  Miejskiej  w  Głogowie

z dnia  27 listopada  2006 r.

 

 

w sprawie     wyboru  Wiceprzewodniczących  Rady  Miejskiej w Głogowie

 

 

            Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  ( Dz. U. z   2001  Nr 142,  poz. 1591  ze zmianami  )  uchwala się,  co następuje:

 

                                                              § 1.

 

Wiceprzewodniczącymi  Rady  Miejskiej  w  Głogowie wybrani zostali:

 

                                           1.   Jarosław  Dudkowiak

                                           2.   Ewa Pawlak - Osomańska

                                          

                                                              § 2.

 Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                           

Przewodniczący  Rady Miejskiej

Radosław  Pobol

                                                    

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr I/2/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 13:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 08:50 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 12:25 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 13:03 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)