wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 13:03

Uchwała Nr II/5/2006


U C H W A Ł A    Nr  II/5/ 2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie


z dnia  1 grudnia  2006 r.

 

w sprawie      powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie

 

    Na podstawie art. 18 a  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z   2001  Nr 142,  poz. 1591  ze zmianami  )  oraz § 14 ust. 3 Statutu Miasta Głogowa uchwala się, co następuje:

 

                                                                    § 1.

 

Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

 

1.      Bartkowiak Andrzej

2.       Długosz Małgorzata

3.       Frąckowiak  Michał

4.       Sienkiewicz Zbigniew

5.       Ślufarski Mariusz

 

                                                                    § 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                             

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław  Pobol

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr II/5/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 13:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 09:07 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 12:23 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 13:03 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)