ZPM 197/2016 z 15.09.2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów w 2016 r.

Zarządzenie Nr 197/2016

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 15 września 2016 r.

 

w sprawie:  zmian  budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2016 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 (tj. Dz. U. z 2016 r.   poz. 446 ),  w  związku z art. 257  pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) zarządzam :

 

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 45.717,00zł.

 

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie  z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.

 

§ 3

                                           

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2016 rok będzie wynosił :

Dochody      268.437.075,57 zł                  

w tym:

  • bieżące –    255.197.463,57 zł

-    majątkowe – 13.239.612,00 zł

 

Wydatki        292.227.236,57 zł

w tym:

  • bieżące –    244.823.937,57 zł
  • majątkowe – 47.403.299,00 zł

 

 § 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZPM 197/2016 z 15.09.2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów w 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Barbara Urbanowicz
Informację wytworzył:Anna Malica
Data na dokumencie:15.09.2016
Data publikacji:23.09.2016 10:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż