wersja do wydruku Marcin Link 01.04.2016 09:39

Informacje o kontroli nr 1.2016

 

Rodzaj zadania:

Planowe

Zakres przedmiotowy kontroli:

 

  • prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Miejskiej Głogów w okresie od 1 stycznia 2015r.  do 31 grudnia 2015r. zgodnie z trybem wskazanym w Uchwale LII/341/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Głogów prowadzonych przez osoby  prawne lub fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;

 

  • sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby wychowanków  wykazywanych w miesięcznych informacjach za rok 2015.

 

 

 

Podmiot kontrolowany:

 

 

Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek" w Głogowie

 

Kontrolujący:

 

 

Danuta Gross – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Marcin Link- Podinspektor ds. kontroli wewnętrznej

 

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

 

29.01.2016 r. – 12.02.2016 r.

 

Przerwy w kontroli:

 

 

brak

 

 

Data podpisania protokołu kontroli:

 

12.02.2016 r.

 

Okres objęty kontrolą

 

01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje o kontroli nr 1.2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Marcin Link
Informację wytworzył:Marcin Link
Data na dokumencie:01.04.2016
Data publikacji:01.04.2016 09:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż