UCHWAŁA NR XX/177/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 22 marca 2016 r.w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego. Uchwała obowiązuje do zmiany.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XX/177/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 22 marca 2016 r.w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Anna Dajnowicz
Informację wytworzył:Rada Miejska
Data na dokumencie:22.03.2016
Data publikacji:30.03.2016 12:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż