wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 12:35

Uchwała Nr XLII/371/2006


U C H W A ŁA     Nr  XLII /371/2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie


z dnia  12  września 2006 r.

 
 

w sprawie      nadania tytułu  Honorowy Obywatel Miasta Głogowa

 

 

                  Na   podstawie   art. 18  ust. 2   pkt  14  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz uchwały  Nr  VIII/31/90  Rady  Miejskiej  w  Głogowie  z  dnia  11  listopada 1990 roku

w  sprawie  satysfakcjonowania  osób  zasłużonych  dla  miasta  Głogowa oraz zmiany uchwały Nr VI/31/90 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 maja 1994 roku  uchwala  się,  co następuje:

§ 1.

 

Nadaje się Księdzu Prałatowi Ryszardowi Dobrołowiczowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Głogowa.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głogowie.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                    

Przewodniczący Rady Miejskiej

Eugeniusz Patyk

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

         Stowarzyszenie Chór „Beati Cantores" złożyło wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa" Księdzu Prałatowi Ryszardowi Dobrołowiczowi - Dziekanowi i długoletniemu Proboszczowi Parafii Najświętszej       Marii Panny Królowej Polski, a także Proboszczowi Parafii Kolegiackiej w Głogowie.

Ks. Prałat Ryszard Dobrołowicz w pełni zasługuje na to szczególne i zaszczytne wyróżnienie, za tak wielkie i trwałe ślady zostawione w naszym mieście - budowle kościołów i odbudowę Kolegiaty Głogowskiej, których pełen charyzmy, ofiarności         i wielkiej pracowitości, dokonał podczas swej 25 letniej służby pasterskiej w Głogowie.

        W latach 1972 - 75 zaznaczył swoją pierwszą obecność w Głogowie jako wikariusz Parafii św. Mikołaja. Następne 4 lata to praca w Parafii Katedralnej w Gorzowie, a także jako wikariusz Ks. Proboszcza Zygmunta Zająca w Brzostowie, który rozpoczął pierwsze starania o budowę kościoła na osiedlu Kopernik i organizację parafii. Dobra współpraca z tym duszpasterzem zaowocowała tak, że po odejściu Ks. Zająca w sierpniu 1981 roku  Ks. Prałat Ryszard Dobrołowicz zostaje proboszczem                         i organizatorem budowy kościoła na Koperniku. W tym momencie rozpoczyna się nowa - 25 letnia, najważniejsza droga życia Ks. Ryszarda, a także niezwykle ważna i trudna praca u podstaw. Kiedy rusza budowa kościoła, w zakurzonej sutannie lub drelichu budowlańca, pracował na placu budowy kościoła. Następne ważne wydarzenie to decyzja odbudowy Kolegiaty Głogowskiej. Jest godnym najwyższego odnotowania, że trudu tego podejmuje się Ryszard Dobrołowicz.  W sierpniu 1994 roku decyzją Ks. Biskupa Ordynariusza, Ks. Ryszard Dobrołowicz zostaje mianowany także proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP, czyli Parafii Kolegiackiej.                    W następnym 10-leciu w ciągłym uzupełnieniu, coraz bardziej pięknieje kościół na osiedlu Kopernik, otrzymując jedne z najnowszych w Europie: organy główne, ołtarz główny, wystrój kościoła, witraże, ołtarz w kaplicy bocznej, a Kolegiata odzyskuje mury, wieżę, wewnętrzne fundamenty, stropy, wreszcie stalową więźbę i miedziany dach.

        Dzięki zapobiegliwości Ks. Prałata, dokonuje się zabezpieczenie historycznego kościoła w Rapocinie, budowa kościoła w Sobczycach, pełna renowacja historycznych malowideł kościoła w Brzostowie oraz konserwacja ołtarza i odnowienie całej świątyni. Karty wniosku nie pomieszczą wszystkich dokonań, jakie przy pełnej służbie kapłańskiej spełnił Ks. Prałat  Ryszard Dobrołowicz.

       Trzy dzwony na wieży kolegiackiej, jak akt uroczysty, pieczętują wspaniały         25 - letni okres życia Ks. Ryszarda w Głogowie. Intensywność i pracowitość, bardzo nadszarpnęły Jego zdrowie, więc po rocznym urlopie zdrowotnym, zwierzchność kurii przenosi Go jako rezydenta na być może mniej absorbującą służbę kapłańską do Zielonej Góry.

       W mieście Głogowie, w jego społeczności, za wybitne zasługi, Ksiądz Prałat Ryszard Dobrołowicz na zawsze będzie miał swoje miejsce. Dlatego wysoce godnym     i właściwym będzie nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Głogowa".

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLII/371/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 12:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 10:04 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 11:17 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 12:35 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)