UCHWAŁA NR XIX/168/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

uchwała obowjązuje do zmiany i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XIX/168/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Anna Dajnowicz
Informację wytworzył:Rada Miejska
Data na dokumencie:23.02.2016
Data publikacji:07.03.2016 13:57