U C H W A Ł A Nr XIX/162/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

uchwała obwojązuje do czasu zmiany i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr XIX/162/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Anna Dajnowicz
Informację wytworzył:Rada Miejska
Data na dokumencie:23.03.2016
Data publikacji:07.03.2016 12:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż