WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Danuta Obiała
Informację wytworzył:Alina Patoła
Data na dokumencie:10.12.2019
Data publikacji:10.02.2016 10:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.03.2020 07:54 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
12.12.2019 11:43 Edycja dokumentu (Danuta Obiała)
12.12.2019 09:56 Edycja dokumentu (Danuta Obiała)
12.12.2019 09:53 Usunięto załącznik 1.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie
pobytu czasowego.pdf

(Danuta Obiała)
12.12.2019 09:53 Usunięto załącznik 1.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie
pobytu stałego.pdf

(Danuta Obiała)
12.12.2019 09:53 Dodano załącznik "1.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie
pobytu stałego.pdf"

(Danuta Obiała)
12.12.2019 09:53 Dodano załącznik "1.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie
pobytu czasowego.pdf"

(Danuta Obiała)
12.12.2019 09:49 Dodano załącznik "wniosek o wpisanie do rejestru
wyborców.docx"

(Danuta Obiała)
12.12.2019 09:48 Usunięto załącznik do części B - wniosek o wpisanie do
rejestru wyborców.docx

(Danuta Obiała)
12.12.2019 09:48 Usunięto załącznik do części A - wniosek o wpisanie do
rejestru wyborców.docx

(Danuta Obiała)
12.12.2019 09:47 Usunięto załącznik Karta usługi 3.WSO.DELiDO.1_WNIOSEK O
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW

(Danuta Obiała)
12.12.2019 09:46 Dodano załącznik "Kartausługi3.WSO.DELiDO.2.doc"
(Danuta Obiała)
12.12.2019 09:46 Edycja dokumentu (Danuta Obiała)
08.11.2018 10:35 Edycja dokumentu (Danuta Obiała)
18.09.2018 13:06 Edycja dokumentu (Danuta Obiała)
18.09.2018 13:04 Dodano załącznik "do części B - wniosek o wpisanie do
rejestru wyborców.docx"

(Danuta Obiała)
18.09.2018 13:04 Dodano załącznik "do części A - wniosek o wpisanie do
rejestru wyborców.docx"

(Danuta Obiała)
18.09.2018 13:04 Usunięto załącznik
Wniosek_o_wpisanie_wyborcy_do_części_A_rejestru__wyborców
_3.WSO.DEliDO.1.

(Danuta Obiała)
18.09.2018 13:04 Usunięto załącznik
Wniosek_o_wpisanie_wyborcy_do_części_B_rejestru__wyborców
_3.WSO.DEliDO.1.

(Danuta Obiała)
07.08.2018 12:36 Edycja dokumentu (Danuta Obiała)
07.08.2018 12:36 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
(Danuta Obiała)
07.08.2018 12:33 Dodano załącznik "Karta usługi 3.WSO.DELiDO.1_WNIOSEK O
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW"

(Danuta Obiała)
07.08.2018 12:33 Usunięto załącznik Karta usługi 3.WSO.DELiDO.1_WNIOSEK O
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW

(Danuta Obiała)
07.08.2018 12:32 Usunięto załącznik Karta usługi 3.WSO.DELiDO.1_WNIOSEK O
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW.pdf

(Danuta Obiała)
07.08.2018 12:32 Usunięto załącznik
Wniosek_o_wpisanie_wyborcy_do_rejestru_wyborców_3.WSO.DEliD
O.1.pdf

(Danuta Obiała)
07.08.2018 12:32 Usunięto załącznik
Pisemna_deklaracja_o_wpisanie_wyborcy_do_rejestru_wyborców_
3.WSO.DELiDO.1.pdf

(Danuta Obiała)
07.08.2018 12:31 Dodano załącznik "Pisemna_deklaracja_3.WSO.DELiDO.1"
(Danuta Obiała)
07.08.2018 12:31 Dodano załącznik
"Wniosek_o_wpisanie_wyborcy_do_części_B_rejestru__wyborcó
w_3.WSO.DEliDO.1."

(Danuta Obiała)
07.08.2018 12:31 Dodano załącznik
"Wniosek_o_wpisanie_wyborcy_do_części_A_rejestru__wyborcó
w_3.WSO.DEliDO.1."

(Danuta Obiała)
07.08.2018 12:31 Dodano załącznik "Karta usługi 3.WSO.DELiDO.1_WNIOSEK O
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW"

(Danuta Obiała)
07.08.2018 12:28Dokument został odzyskany. (Danuta Obiała)
07.08.2018 11:38Dokument usunięto. (Danuta Obiała)
10.02.2016 10:26 Utworzenie dokumentu. (Danuta Obiała)