UCHWAŁA NR XVIII/156/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 stycznia 2016 r. z dnia 26 stycznia 2016 r.określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego. Uchwała bezterminowa

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XVIII/156/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 stycznia 2016 r. z dnia 26 stycznia 2016 r.określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Anna Dajnowicz
Informację wytworzył:Rada Miejska
Data na dokumencie:26.01.2016
Data publikacji:01.02.2016 11:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż