UCHWAŁA NR XVII/141/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego. Uchwała ważna bezterminowo. 

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XVII/141/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Anna Dajnowicz
Informację wytworzył:Przemysław Powroźnik
Data na dokumencie:29.12.2015
Data publikacji:15.01.2016 11:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż