Petycja z dnia 13.11.2015 r. w sprawie nie wynajmowania terenów należących do gminy cyrkom wykorzystującym zwierzęta

Informacja na temat rozpatrywanej petycji skierowanej do Prezdenta Miasta Głogowa

1. Data złożenia petycji - 16.11.2015 r.

2. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) - wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.

3. Zasięgane opinie - brak.

4. Przewidywany termin załatwienia petycji - 16.12.2015 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.

5. Sposób załatwienia petycji - w przewidywanym terminie załatwienia petycji zostanie wysłane do podmiotu wnoszącego petycję zawiadomienie o sposobie jej załatwienia.

6. Zawiadomieniem z dnia 30.11.2015 r. udzielono odpowiedzi o sposobie załatwienia petycji.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Petycja z dnia 13.11.2015 r. w sprawie nie wynajmowania terenów należących do gminy cyrkom wykorzystującym zwierzęta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie, Wydział Rozwoju Miasta, Dział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Rynek 10
Informację opublikował:Marzena Kobylańska
Data publikacji:24.11.2015 08:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:08.06.2017 11:14