zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Anna Dajnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:19.08.2019
Data publikacji:19.08.2019 14:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
19.08.2019 12:46 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
19.08.2019 12:45 Dodano załącznik "projkt uchwały przekazanie skargi.pdf"
(Anna Dajnowicz)
19.08.2019 12:45 Dodano załącznik "zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia
2019 r..pdf"

(Anna Dajnowicz)
19.08.2019 12:45 Dodano załącznik "wniosek o zwołanie sesji.pdf"
(Anna Dajnowicz)
19.08.2019 12:45 Usunięto załącznik wniosek o zwołanie sesji.pdf
(Anna Dajnowicz)
19.08.2019 12:45 Usunięto załącznik zaproszenie na sesję w dniu 25 lipca
2019 r..pdf

(Anna Dajnowicz)
19.08.2019 12:45 Usunięto załącznik projekt uchwały skarga 1 na BIP.pdf
(Anna Dajnowicz)
19.08.2019 12:45 Usunięto załącznik projekt uchwały skarga 2 na BIP.pdf
(Anna Dajnowicz)
19.08.2019 12:45 Usunięto załącznik Uchwała_ROD_oDRZYCKO_PDF.pdf
(Anna Dajnowicz)
19.08.2019 12:44 Usunięto załącznik budżet - lipiec.zip
(Anna Dajnowicz)
19.08.2019 12:44 Usunięto załącznik WPF 25.07.2019.zip
(Anna Dajnowicz)
19.08.2019 12:44 Usunięto załącznik XI skar. WSA .2019-07-03 I.pdf
(Anna Dajnowicz)
19.08.2019 12:44 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
19.08.2019 12:43Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
26.07.2019 00:02Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:39 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:38 Dodano załącznik "XI skar. WSA .2019-07-03 I.pdf"
(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:29 Usunięto załącznik Uchwała.Projekt WSA .2019-07-03
wazna.pdf

(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:28 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:28 Dodano załącznik "WPF 25.07.2019.zip"
(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:28 Dodano załącznik "budżet - lipiec.zip"
(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:28 Dodano załącznik "Uchwała_ROD_oDRZYCKO_PDF.pdf"
(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:28 Dodano załącznik "projekt uchwały skarga 2 na BIP.pdf"
(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:28 Dodano załącznik "projekt uchwały skarga 1 na BIP.pdf"
(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:27 Dodano załącznik "Uchwała.Projekt WSA .2019-07-03
wazna.pdf"

(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:26 Dodano załącznik "zaproszenie na sesję w dniu 25 lipca
2019 r..pdf"

(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:25 Dodano załącznik "wniosek o zwołanie sesji.pdf"
(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:25 Dodano załącznik "KLAUZULA INFORMACYJNA - SESJA.pdf"
(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:24 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:23 Usunięto załącznik Info. nt. gospodarki mieszkaniowej.pdf
(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:23 Usunięto załącznik uchwała - opłata z POD.pdf
(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:23 Usunięto załącznik uchwała - opłaty_14.06.pdf
(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:23 Usunięto załącznik Uchwała - udzielenie odpowiedzi na
skargę.pdf

(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:23 Usunięto załącznik uchwała o czestości i zakresie
usług.pdf

(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:23 Usunięto załącznik Uchwała przyst. do zm. mpzp ZDP
ASP.pdf

(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:22 Usunięto załącznik uchwała w sprawie wzory DE.pdf
(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:22 Usunięto załącznik uchwała w sprawie zmiany dotacji
ZGM.pdf

(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:22 Usunięto załącznik Uchwała WPF czerwiec.zip
(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:22 Usunięto załącznik uchwała zatwierdzająca wzory
deklaracji_14.06.pdf

(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:22 Usunięto załącznik Uchwała zm mpzp Złota Podkowa.pdf
(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:22 Usunięto załącznik uchwała zmiana regulaminu ucpg.pdf
(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:22 Usunięto załącznik Uchwała zmieniająca dot.
porozumienia międzygminnego.pdf

(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:22 Usunięto załącznik Uchwała.Projekt.2019-05-29 opłaty za
przedszkole.pdf

(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:21 Usunięto załącznik Uchwała.Projekt.2019-05-29.dotacja
przedszkola i szkoły niepubliczne.pdf

(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:21 Usunięto załącznik Uchwała.Projekt.w sprawie zasad
udzielania stypendiów.pdf

(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:21 Usunięto załącznik Uchwała.Zespół ds. opiniowania
kandydatów na ławników.pdf

(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:21 Usunięto załącznik uchwała_usługi dodatkowe.pdf
(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:21 Usunięto załącznik zm. uchwały VII-70-19.pdf
(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:21 Usunięto załącznik projekt uchwały OSP Ruszowice.pdf
(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:21 Usunięto załącznik uchwala_rod_relaks-1.pdf
(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:21 Usunięto załącznik zaproszenie 26 czerwca 2019 r..pdf
(Anna Dajnowicz)
22.07.2019 14:21Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
27.06.2019 00:05Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
17.06.2019 14:03 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
17.06.2019 14:02 Dodano załącznik "uchwala_rod_relaks-1.pdf"
(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 14:02 Dodano załącznik "projekt uchwały OSP Ruszowice.pdf"
(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 14:02 Usunięto załącznik Uchwała.Statut.pdf
(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 14:01 Usunięto załącznik pomoc finansowa Kotla.pdf
(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 14:01 Usunięto załącznik projekt uchwały OSP Ruszowice.pdf
(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:36 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:36 Dodano załącznik "zm. uchwały VII-70-19.pdf"
(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:34 Dodano załącznik "uchwała_usługi dodatkowe.pdf"
(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:33 Dodano załącznik "Uchwała.Zespół ds. opiniowania
kandydatów na ławników.pdf"

(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:33 Dodano załącznik "Uchwała.Statut.pdf"
(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:33 Dodano załącznik "Uchwała.Projekt.w sprawie zasad
udzielania stypendiów.pdf"

(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:32 Dodano załącznik "Uchwała.Projekt.2019-05-29.dotacja
przedszkola i szkoły niepubliczne.pdf"

(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:32 Dodano załącznik "Uchwała.Projekt.2019-05-29 opłaty za
przedszkole.pdf"

(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:32 Dodano załącznik "Uchwała zmieniająca dot. porozumienia
międzygminnego.pdf"

(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:31 Dodano załącznik "uchwała zmiana regulaminu ucpg.pdf"
(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:31 Dodano załącznik "Uchwała zm mpzp Złota Podkowa.pdf"
(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:31 Dodano załącznik "uchwała zatwierdzająca wzory
deklaracji_14.06.pdf"

(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:31 Dodano załącznik "Uchwała WPF czerwiec.zip"
(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:30 Dodano załącznik "uchwała w sprawie zmiany dotacji
ZGM.pdf"

(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:30 Dodano załącznik "uchwała w sprawie wzory DE.pdf"
(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:30 Dodano załącznik "Uchwała przyst. do zm. mpzp ZDP
ASP.pdf"

(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:30 Dodano załącznik "uchwała o czestości i zakresie
usług.pdf"

(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:30 Dodano załącznik "Uchwała - udzielenie odpowiedzi na
skargę.pdf"

(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:29 Dodano załącznik "uchwała - opłaty_14.06.pdf"
(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:29 Dodano załącznik "uchwała - opłata z POD.pdf"
(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:29 Dodano załącznik "projekt uchwały OSP Ruszowice.pdf"
(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:29 Dodano załącznik "pomoc finansowa Kotla.pdf"
(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:28 Dodano załącznik "Info. nt. gospodarki mieszkaniowej.pdf"
(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 08:14 Dodano załącznik "zaproszenie 26 czerwca 2019 r..pdf"
(Anna Dajnowicz)
17.06.2019 07:59Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
13.06.2019 08:48Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
13.06.2019 08:48 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
13.06.2019 08:47 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
13.06.2019 08:47 Usunięto załącznik zaproszenie na sesję w dniu
12.06.2019 r..pdf

(Anna Dajnowicz)
13.06.2019 08:47 Usunięto załącznik wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium.pdf

(Anna Dajnowicz)
13.06.2019 08:47 Usunięto załącznik opinia Kom. Rewizyjnej na temat
wykonania budzetu za 2018 r..pdf

(Anna Dajnowicz)
13.06.2019 08:47 Usunięto załącznik opinia RIO za 2018.pdf
(Anna Dajnowicz)
13.06.2019 08:47 Usunięto załącznik opinia RIO do wniosku Kom.
Rewizyjnej.pdf

(Anna Dajnowicz)
13.06.2019 08:47 Usunięto załącznik Raport o stanie Gminy Miejskiej
Głogów za 2018 rok.pdf

(Anna Dajnowicz)
13.06.2019 08:47 Usunięto załącznik Sprawozdaniafinansoweza2018rok.zip
(Anna Dajnowicz)
13.06.2019 08:47 Usunięto załącznik Uchwała - projekt wotum zaufania.pdf
(Anna Dajnowicz)
13.06.2019 08:47 Usunięto załącznik Uchwała.Projekt.2019-05-15
absolutorium 2018.Kopia.pdf

(Anna Dajnowicz)
13.06.2019 08:46 Usunięto załącznik Uchwała.Projekt.2019-05-15
sprawozdanie 2018.Kopia.pdf

(Anna Dajnowicz)
13.06.2019 08:46Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
13.06.2019 08:46Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
31.05.2019 08:40 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
29.05.2019 14:52 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
29.05.2019 14:52 Dodano załącznik "Uchwała.Projekt.2019-05-15 sprawozdanie
2018.Kopia.pdf"

(Anna Dajnowicz)
29.05.2019 14:52 Dodano załącznik "Uchwała.Projekt.2019-05-15 absolutorium
2018.Kopia.pdf"

(Anna Dajnowicz)
29.05.2019 14:52 Dodano załącznik "Uchwała - projekt wotum zaufania.pdf"
(Anna Dajnowicz)
29.05.2019 14:51 Dodano załącznik "Sprawozdaniafinansoweza2018rok.zip"
(Anna Dajnowicz)
29.05.2019 14:51 Dodano załącznik "Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów
za 2018 rok.pdf"

(Anna Dajnowicz)
29.05.2019 14:50 Dodano załącznik "opinia RIO do wniosku Kom.
Rewizyjnej.pdf"

(Anna Dajnowicz)
29.05.2019 14:50 Dodano załącznik "opinia RIO za 2018.pdf"
(Anna Dajnowicz)
29.05.2019 14:49 Dodano załącznik "opinia Kom. Rewizyjnej na temat
wykonania budzetu za 2018 r..pdf"

(Anna Dajnowicz)
29.05.2019 14:49 Dodano załącznik "wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium.pdf"

(Anna Dajnowicz)
29.05.2019 14:49 Dodano załącznik "zaproszenie na sesję w dniu 12.06.2019
r..pdf"

(Anna Dajnowicz)
29.05.2019 14:49 Usunięto załącznik zaproszenie 24 kwietnia 2018 r..docx
(Anna Dajnowicz)
29.05.2019 14:49 Usunięto załącznik Uchwała kwiecień.zip
(Anna Dajnowicz)
29.05.2019 14:49 Usunięto załącznik uchwała -płatności przez
terminal.docx

(Anna Dajnowicz)
29.05.2019 14:48 Usunięto załącznik Uchwała RM w sprawie przekształcenia
Przedszkola Publicznego nr 21 w Głogowie, ul. Ziemowita
2..docx

(Anna Dajnowicz)
29.05.2019 14:48 Usunięto załącznik UCHWAŁA umorzenia.docx
(Anna Dajnowicz)
29.05.2019 14:48 Usunięto załącznik Uchwała w sprawie utworzenia
Przedszkola Publicznego Nr 15 w Głogowie, Plac Mieszka I 11
oraz nadania mu statutu..docx

(Anna Dajnowicz)
29.05.2019 14:48 Usunięto załącznik WPF kwiecień.zip
(Anna Dajnowicz)
29.05.2019 14:48 Usunięto załącznik zm mpzp ZDP Ligum.zip
(Anna Dajnowicz)
29.05.2019 14:48 Usunięto załącznik zm. mpzp Piastów CiE.zip
(Anna Dajnowicz)
29.05.2019 14:48 Usunięto załącznik Zmiana Uchwały o zniżkach i
wymiarach godzin.odt

(Anna Dajnowicz)
29.05.2019 14:48 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
29.05.2019 14:47Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
26.04.2018 13:29Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:40 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:40 Dodano załącznik "Zmiana Uchwały o zniżkach i wymiarach
godzin.odt"

(Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:40 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:40 Dodano załącznik "zm. mpzp Piastów CiE.zip"
(Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:39 Dodano załącznik "zm mpzp ZDP Ligum.zip"
(Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:39 Dodano załącznik "WPF kwiecień.zip"
(Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:39 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie utworzenia
Przedszkola Publicznego Nr 15 w Głogowie, Plac Mieszka I 11
oraz nadania mu statutu..docx"

(Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:39 Dodano załącznik "UCHWAŁA umorzenia.docx"
(Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:39 Dodano załącznik "Uchwała RM w sprawie przekształcenia
Przedszkola Publicznego nr 21 w Głogowie, ul. Ziemowita
2..docx"

(Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:38 Dodano załącznik "uchwała -płatności przez
terminal.docx"

(Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:38 Dodano załącznik "Uchwała kwiecień.zip"
(Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:38 Dodano załącznik "zaproszenie 24 kwietnia 2018 r..docx"
(Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:38 Usunięto załącznik zaproszenie na sesje XLI w dniu
24.10.2017 r..pdf

(Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:37 Usunięto załącznik informacja o realizacji zadań
oświatowych.pdf

(Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:37 Usunięto załącznik wyniki egzaminu gimnazjalnego.pdf
(Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:37 Usunięto załącznik Info. Szpital.zip
(Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:37 Usunięto załącznik budżet 24.10.2017r.zip
(Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:37 Usunięto załącznik WPF 24.10.17.zip
(Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:37 Usunięto załącznik projekt uchwały Obr. Pokoju- zmiana
uzasadnienia.docx

(Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:37 Usunięto załącznik uchwała powołania przedstawicieli
RM.doc

(Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:37 Usunięto załącznik BR1projekt uchwały szcz.x.2017
październik 2017.doc

(Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:37 Usunięto załącznik BR2-projekt regulaminu
utrzym.czystości 2017- październik 2017.doc

(Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:37 Usunięto załącznik projekt uchwały In-vitro.pdf
(Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:37 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
18.04.2018 09:36Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
08.01.2018 09:03Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
08.01.2018 09:03Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
08.01.2018 09:03Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
17.11.2017 13:20Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
17.11.2017 13:19Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
30.10.2017 11:36Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:19 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:16 Dodano załącznik "projekt uchwały In-vitro.pdf"
(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:16 Dodano załącznik "BR2-projekt regulaminu utrzym.czystości
2017- październik 2017.doc"

(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:16 Dodano załącznik "BR1projekt uchwały szcz.x.2017
październik 2017.doc"

(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:15 Dodano załącznik "uchwała powołania przedstawicieli
RM.doc"

(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:15 Dodano załącznik "projekt uchwały Obr. Pokoju- zmiana
uzasadnienia.docx"

(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:15 Dodano załącznik "WPF 24.10.17.zip"
(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:14 Dodano załącznik "budżet 24.10.2017r.zip"
(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:14 Dodano załącznik "Info. Szpital.zip"
(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:14 Dodano załącznik "wyniki egzaminu gimnazjalnego.pdf"
(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:13 Dodano załącznik "informacja o realizacji zadań
oświatowych.pdf"

(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:13 Dodano załącznik "zaproszenie na sesje XLI w dniu
24.10.2017 r..pdf"

(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:12 Usunięto załącznik zaproszenie na sesję 13.06.2017
r..pdf

(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:12 Usunięto załącznik opinia RIO.pdf
(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:12 Usunięto załącznik wniosek i opinia Kom. Rewizyjnej.pdf
(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:12 Usunięto załącznik Projekt udzielenie Prezydentowi
absolutorium.doc

(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:12 Usunięto załącznik Projekt uchwał zatwierdzenie
sprawozdania 2016.doc

(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:12 Usunięto załącznik Pr. uchw. gmin. progr. profilak.
06.17r..doc

(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:12 Usunięto załącznik Uchw. wst. zm. mpzp Śródmieścia
2017.doc

(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:12 Usunięto załącznik zał zm.mpzp Śródmieścia 2017.pdf
(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:12 Usunięto załącznik Uchwała w sprawie nadania statutu
Szkole Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w
Głogowie.docx

(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:12 Usunięto załącznik Uchwała w sprawie nadania statutu
Szkole Podstawowej nr 9 im. Polskich Odkrywców w
Głogowie.docx

(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:11 Usunięto załącznik Uchwała w sprawie nadania statutu
Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Jana z Głogowa w Głogowie.docx

(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:11 Usunięto załącznik SP 8 Załącznik do Uchwały
Nr-ostateczny.docx

(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:11 Usunięto załącznik SP 9 statut Załącznik do Uchwały
Nr-ostateczny.docx

(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:11 Usunięto załącznik Statut SP 11.docx
(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:11 Usunięto załącznik WPF czerwiec.zip
(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:11 Usunięto załącznik budżet czerwiec.zip
(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:11 Usunięto załącznik PROJEKT uchwały w spr zmiany
uchwały.docx

(Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:11 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
13.10.2017 14:09Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
12.07.2017 14:31Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
12.07.2017 14:31Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
12.07.2017 14:31Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
12.07.2017 14:20Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
12.07.2017 14:20Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
20.06.2017 09:36Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:52 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:51 Dodano załącznik "PROJEKT uchwały w spr zmiany
uchwały.docx"

(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:51 Dodano załącznik "budżet czerwiec.zip"
(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:51 Dodano załącznik "WPF czerwiec.zip"
(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:51 Dodano załącznik "Statut SP 11.docx"
(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:50 Dodano załącznik "SP 9 statut Załącznik do Uchwały
Nr-ostateczny.docx"

(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:50 Dodano załącznik "SP 8 Załącznik do Uchwały
Nr-ostateczny.docx"

(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:50 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie nadania statutu
Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Jana z Głogowa w Głogowie.docx"

(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:50 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie nadania statutu
Szkole Podstawowej nr 9 im. Polskich Odkrywców w
Głogowie.docx"

(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:50 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie nadania statutu
Szkole Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w
Głogowie.docx"

(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:50 Dodano załącznik "zał zm.mpzp Śródmieścia 2017.pdf"
(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:49 Dodano załącznik "Uchw. wst. zm. mpzp Śródmieścia
2017.doc"

(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:49 Dodano załącznik "Pr. uchw. gmin. progr. profilak.
06.17r..doc"

(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:49 Dodano załącznik "Projekt uchwał zatwierdzenie
sprawozdania 2016.doc"

(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:49 Dodano załącznik "Projekt udzielenie Prezydentowi
absolutorium.doc"

(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:48 Dodano załącznik "wniosek i opinia Kom. Rewizyjnej.pdf"
(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:48 Dodano załącznik "opinia RIO.pdf"
(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:42 Dodano załącznik "zaproszenie na sesję 13.06.2017 r..pdf"
(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:42 Usunięto załącznik zaproszenie sesja maj 2017.pdf
(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:42 Usunięto załącznik Uchwała budżet maj 2017.zip
(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:41 Usunięto załącznik Uchwała WPF maj.zip
(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:41 Usunięto załącznik projekt uchwały deklaracje.zip
(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:41 Usunięto załącznik wybór wiceprzew. .05.17.doc
(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:41 Usunięto załącznik DSDIK - przystanki.docx
(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:41 Usunięto załącznik uchwala stawkowa 2017.docx
(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:41 Usunięto załącznik działki.docx
(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:41 Usunięto załącznik Uchwała w sprawie wskazania
realizacji obowiązku szkolnego uczniom klasy VI.docx

(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:41 Usunięto załącznik PROJEKTuchwały ul. K.Wielk..docx
(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:41 Usunięto załącznik Projekt uchwały stawka dotacji
przedm. - park linowy 2017.doc

(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:41 Usunięto załącznik Pr. uchw. w spr. remo. ul. Rudnowskiej
- H.Glogowskiego.doc

(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:41 Usunięto załącznik zm uchw XXVI-223-16.G-P.Śl..doc
(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:40 Usunięto załącznik projekt powołanie Kom S-S.doc
(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:40 Usunięto załącznik projekt odowałanie Kom. Rewi..doc
(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:40 Usunięto załącznik projekt zmiana planu pracy Kom.
Rewizy..doc

(Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:40 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
08.06.2017 10:40Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
30.05.2017 12:14Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
17.05.2017 11:39 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
17.05.2017 11:39 Dodano załącznik "projekt zmiana planu pracy Kom.
Rewizy..doc"

(Anna Dajnowicz)
17.05.2017 11:39 Usunięto załącznik projkt uchwały plan pracy Kom.
Rewizyjnej.pdf

(Anna Dajnowicz)
17.05.2017 11:39 Dodano załącznik "projekt odowałanie Kom. Rewi..doc"
(Anna Dajnowicz)
17.05.2017 11:38 Usunięto załącznik projekt zmiana planu pracy Kom.
Rewizy..doc

(Anna Dajnowicz)
17.05.2017 11:38 Dodano załącznik "projekt powołanie Kom S-S.doc"
(Anna Dajnowicz)
17.05.2017 11:38 Dodano załącznik "projekt zmiana planu pracy Kom.
Rewizy..doc"

(Anna Dajnowicz)
17.05.2017 11:38 Usunięto załącznik projekt powołanie Kom S-S.doc
(Anna Dajnowicz)
17.05.2017 11:38 Usunięto załącznik projekt odowałanie Kom. Rewi..doc
(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:11 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:10 Dodano załącznik "zm uchw XXVI-223-16.G-P.Śl..doc"
(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:10 Dodano załącznik "Pr. uchw. w spr. remo. ul. Rudnowskiej -
H.Glogowskiego.doc"

(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:10 Dodano załącznik "projekt powołanie Kom S-S.doc"
(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:10 Dodano załącznik "projekt odowałanie Kom. Rewi..doc"
(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:10 Dodano załącznik "Projekt uchwały stawka dotacji przedm.
- park linowy 2017.doc"

(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:10 Dodano załącznik "PROJEKTuchwały ul. K.Wielk..docx"
(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:09 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wskazania realizacji
obowiązku szkolnego uczniom klasy VI.docx"

(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:09 Dodano załącznik "działki.docx" (Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:09 Dodano załącznik "uchwala stawkowa 2017.docx"
(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:09 Dodano załącznik "DSDIK - przystanki.docx"
(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:08 Dodano załącznik "wybór wiceprzew. .05.17.doc"
(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:08 Dodano załącznik "projekt uchwały deklaracje.zip"
(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:08 Dodano załącznik "projkt uchwały plan pracy Kom.
Rewizyjnej.pdf"

(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:08 Dodano załącznik "Uchwała WPF maj.zip"
(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:08 Dodano załącznik "Uchwała budżet maj 2017.zip"
(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:07 Dodano załącznik "zaproszenie sesja maj 2017.pdf"
(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:07 Usunięto załącznik Uchwała w sprawie ustalenia planu
sieci przedszkoli publicznych w Głogowie.docx

(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:07 Usunięto załącznik Uchwała w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.docx

(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:07 Usunięto załącznik Uchwała budżetowa marzec.zip
(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:07 Usunięto załącznik WPF marzec.zip
(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:07 Usunięto załącznik zm uchwały Piastów C i E.zip
(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:05 Usunięto załącznik Projekt uchwały KM Sp. z o.o.zgoda na
podwyższenie kapitału - zamiana wierzytelności.doc

(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:05 Usunięto załącznik uchwała w sprawie konsultacji
społecznych - BO na 2018 r..docx

(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:05 Usunięto załącznik opłata targowa - zmiana uchwały
III.2017.doc

(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:05 Usunięto załącznik Projekt uchwały zgoda na
podwyższenie kapitału zakładowego Chrobry SA.doc

(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:05 Usunięto załącznik Projekt uchwały zgoda na
podwyższenie kapitału - zamiana wierzytelności.doc

(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:05 Usunięto załącznik UCHWAŁA Nr ścieżka rowerowa.docx
(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:04 Usunięto załącznik zmiana uchwały nr 292 zwrot
wydatków 15.03.2017.doc

(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:04 Usunięto załącznik zmiana uchwały nr 291 usługi
opiekuńcze15.03.2017.doc

(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:04 Usunięto załącznik Uchwała opłata IW 9.03.2017.doc
(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:04 Usunięto załącznik uchwała MOPS stypendia 15.03.2017.doc
(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:04 Usunięto załącznik
05_ProjpomocfinGmJerzmanowaodszkodowaniedz777_9.doc

(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:04 Usunięto załącznik UCHWAŁA-PROGRAM OPIEKI NAD
ZWIERZĘTAMI na 2017.doc

(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:04 Usunięto załącznik Projekt udzielenie odpowiedzi na
skarge m.doc

(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:04 Usunięto załącznik Projekt udzielenie odpowiedzi na
skargę D.doc

(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:04 Usunięto załącznik projekt gminny program
przeciwdziałania przemocy.zip

(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:04 Usunięto załącznik zaproszenie.doc
(Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:04 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
15.05.2017 13:03Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
04.04.2017 10:11Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
17.03.2017 14:07 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
17.03.2017 14:07 Dodano załącznik "projekt gminny program przeciwdziałania
przemocy.zip"

(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 14:07 Dodano załącznik "Projekt udzielenie odpowiedzi na skargę
D.doc"

(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 14:06 Dodano załącznik "Projekt udzielenie odpowiedzi na skarge
m.doc"

(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 14:05 Dodano załącznik "UCHWAŁA-PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
na 2017.doc"

(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 14:05 Dodano załącznik
"05_ProjpomocfinGmJerzmanowaodszkodowaniedz777_9.doc"

(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 14:05 Dodano załącznik "uchwała MOPS stypendia 15.03.2017.doc"
(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 14:05 Dodano załącznik "Uchwała opłata IW 9.03.2017.doc"
(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 14:04 Dodano załącznik "zmiana uchwały nr 291 usługi
opiekuńcze15.03.2017.doc"

(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 14:04 Dodano załącznik "zmiana uchwały nr 292 zwrot wydatków
15.03.2017.doc"

(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 14:04 Dodano załącznik "UCHWAŁA Nr ścieżka rowerowa.docx"
(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 14:03 Dodano załącznik "Projekt uchwały zgoda na podwyższenie
kapitału - zamiana wierzytelności.doc"

(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 14:03 Dodano załącznik "Projekt uchwały zgoda na podwyższenie
kapitału zakładowego Chrobry SA.doc"

(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 14:03 Dodano załącznik "opłata targowa - zmiana uchwały
III.2017.doc"

(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 14:03 Dodano załącznik "uchwała w sprawie konsultacji
społecznych - BO na 2018 r..docx"

(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 14:02 Dodano załącznik "Projekt uchwały KM Sp. z o.o.zgoda na
podwyższenie kapitału - zamiana wierzytelności.doc"

(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 14:02 Dodano załącznik "zm uchwały Piastów C i E.zip"
(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 14:01 Dodano załącznik "WPF marzec.zip"
(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 14:01 Dodano załącznik "Uchwała budżetowa marzec.zip"
(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 14:01 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.docx"

(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 14:01 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci
przedszkoli publicznych w Głogowie.docx"

(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 14:00 Dodano załącznik "zaproszenie.doc"
(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 13:59 Usunięto załącznik ws. uchwalenia Starego Miasta.zip
(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 13:59 Usunięto załącznik zm. mpzp Starego Miasta 2017.zip
(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 13:59 Usunięto załącznik zm. uchwały Stare Miasto wody
opadowe.zip

(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 13:59 Usunięto załącznik zm. mpzp Złota Podkowa 2017.zip
(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 13:59 Usunięto załącznik projekt reforma.zip
(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 13:59 Usunięto załącznik Projekt uchwały przystanki.zip
(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 13:59 Usunięto załącznik uchwały odpady komunalne.zip
(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 13:59 Usunięto załącznik projekt zasady zwrotu.doc
(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 13:59 Usunięto załącznik projekt kwota kryterium.doc
(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 13:59 Usunięto załącznik projekt statut MOPS.doc
(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 13:59 Usunięto załącznik projekt odplatnosci za usługi.doc
(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 13:59 Usunięto załącznik Uchwała udzielanych dotacji dla
niepublicznych placówek oświatowych GMG(Cała).docx

(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 13:59 Usunięto załącznik 02_Proj pomoc finansowa Powiat
Głogowski odszkodowanie ul Moniuszki.doc

(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 13:58 Usunięto załącznik 03_Proj pomoc fin Powiat Gł
odszkodowanie łącznik Woj Pol Sikorskiego.doc

(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 13:58 Usunięto załącznik 01_Projekt Uchwała aport dz 429_20
obr 9 GPK Sita.doc

(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 13:58 Usunięto załącznik projekt zmiany Stattut.doc
(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 13:58 Usunięto załącznik zaproszenie na sesję w dniu 7 lutego
2017 r..pdf

(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 13:58 Usunięto załącznik zaproszenie.doc
(Anna Dajnowicz)
17.03.2017 13:57 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
17.03.2017 13:57Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
17.02.2017 09:34Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:46 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:46 Dodano załącznik "zaproszenie na sesję w dniu 7 lutego
2017 r..pdf"

(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:40 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:40 Dodano załącznik "projekt zmiany Stattut.doc"
(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:39 Dodano załącznik "01_Projekt Uchwała aport dz 429_20 obr
9 GPK Sita.doc"

(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:39 Dodano załącznik "03_Proj pomoc fin Powiat Gł
odszkodowanie łącznik Woj Pol Sikorskiego.doc"

(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:39 Dodano załącznik "02_Proj pomoc finansowa Powiat
Głogowski odszkodowanie ul Moniuszki.doc"

(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:39 Dodano załącznik "Uchwała udzielanych dotacji dla
niepublicznych placówek oświatowych GMG(Cała).docx"

(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:38 Dodano załącznik "projekt odplatnosci za usługi.doc"
(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:38 Dodano załącznik "projekt statut MOPS.doc"
(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:38 Dodano załącznik "projekt kwota kryterium.doc"
(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:38 Dodano załącznik "projekt zasady zwrotu.doc"
(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:37 Dodano załącznik "uchwały odpady komunalne.zip"
(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:36 Dodano załącznik "Projekt uchwały przystanki.zip"
(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:36 Dodano załącznik "projekt reforma.zip"
(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:35 Dodano załącznik "zm. mpzp Złota Podkowa 2017.zip"
(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:34 Dodano załącznik "zm. uchwały Stare Miasto wody
opadowe.zip"

(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:34 Dodano załącznik "zm. mpzp Starego Miasta 2017.zip"
(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:34 Dodano załącznik "ws. uchwalenia Starego Miasta.zip"
(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:33 Dodano załącznik "zaproszenie.doc"
(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:32 Usunięto załącznik zaproszenie na sesje w dniu 10.01.2017
r..pdf

(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:31 Usunięto załącznik U C H W A Ł A pomoc finansowa
stachuriada2017.doc

(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:31 Usunięto załącznik Uchwała_infrdrog2017.doc
(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:31 Usunięto załącznik Projekt uchwały stawka dotacji
przedm. - przystań 2017.doc

(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:31 Usunięto załącznik Projekt uchwały stawka dotacji
przedm. na 2017 - plac targowy.doc

(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:31 Usunięto załącznik Projekt uchwały stawka dot
przedmiotowej SPP na 2017.doc

(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:31 Usunięto załącznik projekt w sprawie dotacji dla ZGM
2017.doc

(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:31 Usunięto załącznik Uchwała WPF - 02.01.2017.zip
(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:31 Usunięto załącznik BUDŻET GMG 2017.zip
(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:31 Usunięto załącznik Projekt uchwały - wyrazenie zgody na
przystapienie do spółki - Kopia - Kopia.doc

(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:31 Usunięto załącznik uchwała za świadczenia
przekraczajace podstawę programową 2017.doc

(Anna Dajnowicz)
30.01.2017 09:31 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:29 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:29 Dodano załącznik "uchwała za świadczenia
przekraczajace podstawę programową 2017.doc"

(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:29 Dodano załącznik "Projekt uchwały - wyrazenie zgody na
przystapienie do spółki - Kopia - Kopia.doc"

(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:29 Dodano załącznik "BUDŻET GMG 2017.zip"
(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:29 Dodano załącznik "Uchwała WPF - 02.01.2017.zip"
(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:29 Dodano załącznik "projekt w sprawie dotacji dla ZGM
2017.doc"

(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:28 Dodano załącznik "Projekt uchwały stawka dot
przedmiotowej SPP na 2017.doc"

(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:28 Dodano załącznik "Projekt uchwały stawka dotacji przedm.
na 2017 - plac targowy.doc"

(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:28 Dodano załącznik "Projekt uchwały stawka dotacji przedm.
- przystań 2017.doc"

(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:28 Dodano załącznik "Uchwała_infrdrog2017.doc"
(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:27 Dodano załącznik "U C H W A Ł A pomoc finansowa
stachuriada2017.doc"

(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:24 Dodano załącznik "zaproszenie na sesje w dniu 10.01.2017
r..pdf"

(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:24 Usunięto załącznik zaproszenie.doc
(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:23 Usunięto załącznik Uchwała grudzień 2016.zip
(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:23 Usunięto załącznik WPF-grudzień 2016.zip
(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:23 Usunięto załącznik Niewygasające.zip
(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:23 Usunięto załącznik Uchwała_infrdrog2017.doc
(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:23 Usunięto załącznik projekt_Uchwała.doc
(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:23 Usunięto załącznik Uchw. wst. ŚTN 110kV.doc
(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:23 Usunięto załącznik Program Alkohol i Narkomania 2017.zip
(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:23 Usunięto załącznik projekt w sprawie odwołania z Kom.
S-S.doc

(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:23 Usunięto załącznik projekt uchwały skarga II.doc
(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:23 Usunięto załącznik Pr. plan pracy RM 2017.doc
(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:23 Usunięto załącznik Projekt plan pracy Kom. Rewizyjnej
2017.doc

(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:23 Usunięto załącznik projekt w sprawie powołania Kom.
Rewizyjnej.doc

(Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:23 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
03.01.2017 14:22Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
02.01.2017 13:38Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:13 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:13 Dodano załącznik "projekt w sprawie powołania Kom.
Rewizyjnej.doc"

(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:13 Dodano załącznik "Projekt plan pracy Kom. Rewizyjnej
2017.doc"

(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:12 Dodano załącznik "Pr. plan pracy RM 2017.doc"
(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:11 Dodano załącznik "projekt uchwały skarga II.doc"
(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:11 Dodano załącznik "projekt w sprawie odwołania z Kom.
S-S.doc"

(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:10 Dodano załącznik "Program Alkohol i Narkomania 2017.zip"
(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:10 Dodano załącznik "Uchw. wst. ŚTN 110kV.doc"
(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:10 Dodano załącznik "projekt_Uchwała.doc"
(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:10 Dodano załącznik "Uchwała_infrdrog2017.doc"
(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:10 Dodano załącznik "Niewygasające.zip"
(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:10 Dodano załącznik "WPF-grudzień 2016.zip"
(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:09 Dodano załącznik "Uchwała grudzień 2016.zip"
(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:09 Dodano załącznik "zaproszenie.doc"
(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:09 Usunięto załącznik Budżet 29.11.16.zip
(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:09 Usunięto załącznik WPF - 29.11.16.zip
(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:09 Usunięto załącznik Cena skupu żyta na 2017.doc
(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:08 Usunięto załącznik Stawki podatku od środków
transp..doc

(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:08 Usunięto załącznik Zmiana uchwały w sprawie opłaty
prolongacyjnej.doc

(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:08 Usunięto załącznik Projekt uchwały żłobki 11.2016.doc
(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:08 Usunięto załącznik Projektuchw. wiel.pl.mod.wod. 29.11.16
r..doc

(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:08 Usunięto załącznik projekt uchwały - taryfy wody i
ścieków na 2017r..doc

(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:08 Usunięto załącznik Projekt uchwały - dopłata do cen za
wodę.doc

(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:08 Usunięto załącznik uchwała w sprawie powierzenia
uprawnień.doc

(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:08 Usunięto załącznik Projekt Uchwały plac Świetej
Faustyny Kowalskiej.doc

(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:08 Usunięto załącznik załącznik do Uchwały.jpg
(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:07 Usunięto załącznik uchwała w sprawieuchylenia uchwały
Rady.doc

(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:06 Usunięto załącznik projkt uchwały ws skargi.doc
(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:06 Usunięto załącznik projekt zmiana Kom. Rewizyjnej.doc
(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:06 Usunięto załącznik zaproszenie na sesję 29.11.2016
r..pdf

(Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:06 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
22.12.2016 09:06Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
06.12.2016 10:28Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
18.11.2016 10:57 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
18.11.2016 10:57 Dodano załącznik "projekt zmiana Kom. Rewizyjnej.doc"
(Anna Dajnowicz)
18.11.2016 10:56 Dodano załącznik "projkt uchwały ws skargi.doc"
(Anna Dajnowicz)
18.11.2016 10:56 Dodano załącznik "uchwała w sprawieuchylenia uchwały
Rady.doc"

(Anna Dajnowicz)
18.11.2016 10:56 Dodano załącznik "załącznik do Uchwały.jpg"
(Anna Dajnowicz)
18.11.2016 10:56 Dodano załącznik "Projekt Uchwały plac Świetej Faustyny
Kowalskiej.doc"

(Anna Dajnowicz)
18.11.2016 10:55 Dodano załącznik "uchwała w sprawie powierzenia
uprawnień.doc"

(Anna Dajnowicz)
18.11.2016 10:54 Dodano załącznik "Projekt uchwały - dopłata do cen za
wodę.doc"

(Anna Dajnowicz)
18.11.2016 10:54 Dodano załącznik "projekt uchwały - taryfy wody i
ścieków na 2017r..doc"

(Anna Dajnowicz)
18.11.2016 10:54 Dodano załącznik "Projektuchw. wiel.pl.mod.wod. 29.11.16
r..doc"

(Anna Dajnowicz)
18.11.2016 10:53 Dodano załącznik "Projekt uchwały żłobki 11.2016.doc"
(Anna Dajnowicz)
18.11.2016 10:53 Dodano załącznik "Zmiana uchwały w sprawie opłaty
prolongacyjnej.doc"

(Anna Dajnowicz)
18.11.2016 10:53 Dodano załącznik "Stawki podatku od środków transp..doc"
(Anna Dajnowicz)
18.11.2016 10:53 Dodano załącznik "Cena skupu żyta na 2017.doc"
(Anna Dajnowicz)
18.11.2016 10:52 Dodano załącznik "WPF - 29.11.16.zip"
(Anna Dajnowicz)
18.11.2016 10:52 Dodano załącznik "Budżet 29.11.16.zip"
(Anna Dajnowicz)
18.11.2016 10:51 Dodano załącznik "zaproszenie na sesję 29.11.2016 r..pdf"
(Anna Dajnowicz)
18.11.2016 10:49 Usunięto załącznik porządek obrad.docx
(Anna Dajnowicz)
18.11.2016 10:49 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
18.11.2016 10:49Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
15.11.2016 09:26Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
31.10.2016 10:27 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
31.10.2016 10:27 Dodano załącznik "porządek obrad.docx"
(Anna Dajnowicz)
31.10.2016 10:26 Usunięto załącznik Pr. uchw. Zasl. dl. MG F.Marciniak
10.16r..doc

(Anna Dajnowicz)
31.10.2016 10:26 Usunięto załącznik Pr. uchw.HOMG M.Staszak 10.16r..doc
(Anna Dajnowicz)
31.10.2016 10:26 Usunięto załącznik Pr. uchw. Zasl. dl. MG K.Pośnik
10.16r..doc

(Anna Dajnowicz)
31.10.2016 10:26 Usunięto załącznik LPR m. Głogowa_projekt.pdf
(Anna Dajnowicz)
31.10.2016 10:26 Usunięto załącznik UCHWAŁA LPR_uzasadnienie.doc
(Anna Dajnowicz)
31.10.2016 10:26 Usunięto załącznik WPF 25.10.2016.zip
(Anna Dajnowicz)
31.10.2016 10:25 Usunięto załącznik uchwała budżet 25.10.2016.zip
(Anna Dajnowicz)
31.10.2016 10:25 Usunięto załącznik Uchwała - opłata prolongacyjna.doc
(Anna Dajnowicz)
31.10.2016 10:25 Usunięto załącznik Uchwała - określenie stawek podatku
od nieruchomości.doc

(Anna Dajnowicz)
31.10.2016 10:25 Usunięto załącznik 07_Proj Uchwały RM bonifikata 99%
SPOA Dalej Razem.doc

(Anna Dajnowicz)
31.10.2016 10:25 Usunięto załącznik Pr. uchw. Zasl. dl. MG J.Helwig
10.16r..doc

(Anna Dajnowicz)
31.10.2016 10:25 Usunięto załącznik Projekt Programu 06-10-2016 - wersja
II.doc

(Anna Dajnowicz)
31.10.2016 10:25 Usunięto załącznik zaproszenie na sesje w dniu 25
października 2016 r..pdf

(Anna Dajnowicz)
31.10.2016 10:25 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:47 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:47 Dodano załącznik "07_Proj Uchwały RM bonifikata 99% SPOA
Dalej Razem.doc"

(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:38 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:33 Dodano załącznik "Uchwała - opłata prolongacyjna.doc"
(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:33 Dodano załącznik "Uchwała - określenie stawek podatku od
nieruchomości.doc"

(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:32 Dodano załącznik "uchwała budżet 25.10.2016.zip"
(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:32 Dodano załącznik "WPF 25.10.2016.zip"
(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:32 Dodano załącznik "UCHWAŁA LPR_uzasadnienie.doc"
(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:29 Dodano załącznik "LPR m. Głogowa_projekt.pdf"
(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:29 Dodano załącznik "Pr. uchw. Zasl. dl. MG K.Pośnik
10.16r..doc"

(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:28 Dodano załącznik "Pr. uchw.HOMG M.Staszak 10.16r..doc"
(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:28 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:28 Dodano załącznik "Pr. uchw. Zasl. dl. MG F.Marciniak
10.16r..doc"

(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:28 Dodano załącznik "Pr. uchw. Zasl. dl. MG J.Helwig
10.16r..doc"

(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:28 Dodano załącznik "Projekt Programu 06-10-2016 - wersja
II.doc"

(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:26 Dodano załącznik "zaproszenie na sesje w dniu 25
października 2016 r..pdf"

(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:25 Usunięto załącznik pomoc dla województwa
dolnośląskiego.doc

(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:25 Usunięto załącznik Proj. zbywania udziałów.doc
(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:25 Usunięto załącznik Uchwała zmiana wynagrodzenia 2016 po
poprawkach radcy prawnego BR.doc

(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:25 Usunięto załącznik KM projekt - weterani działań +
krwiodawcy IX.2016.doc

(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:25 Usunięto załącznik 2projekt zmiana uchwału VI- 42-15
pomoc rzeczowa dla Woj. Dolnośl..doc

(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:25 Usunięto załącznik 201regulamin -pop.. 2 u.doc
(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:25 Usunięto załącznik 203. uchwały w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty u..doc

(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:25 Usunięto załącznik 226.12postanowienie o odbieraniu
odpadów u..doc

(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:24 Usunięto załącznik 205uchwała o zmienia w sprawie
określenia wzoru deklaracji u..docx

(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:24 Usunięto załącznik 202zmiana szczegółowego sposobu
u..doc

(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:24 Usunięto załącznik uchwała w sprawie warunkow i trybu
finansowania sportu.doc

(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:24 Usunięto załącznik Uchwała stypendia sportowe 2016 II
wersja.doc

(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:24 Usunięto załącznik Uchwała wrzesień 2016.zip
(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:24 Usunięto załącznik Uchwała WPF - wrzesień.zip
(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:24 Usunięto załącznik zaproszenie.doc
(Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:24 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
14.10.2016 12:23Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
04.10.2016 10:52Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:55 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:55 Dodano załącznik "Uchwała WPF - wrzesień.zip"
(Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:55 Dodano załącznik "Uchwała wrzesień 2016.zip"
(Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:55 Dodano załącznik "Uchwała stypendia sportowe 2016 II
wersja.doc"

(Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:54 Dodano załącznik "uchwała w sprawie warunkow i trybu
finansowania sportu.doc"

(Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:54 Dodano załącznik "202zmiana szczegółowego sposobu
u..doc"

(Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:54 Dodano załącznik "205uchwała o zmienia w sprawie
określenia wzoru deklaracji u..docx"

(Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:54 Dodano załącznik "226.12postanowienie o odbieraniu
odpadów u..doc"

(Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:53 Dodano załącznik "203. uchwały w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty u..doc"

(Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:53 Dodano załącznik "201regulamin -pop.. 2 u.doc"
(Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:53 Dodano załącznik "2projekt zmiana uchwału VI- 42-15 pomoc
rzeczowa dla Woj. Dolnośl..doc"

(Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:53 Dodano załącznik "KM projekt - weterani działań +
krwiodawcy IX.2016.doc"

(Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:53 Dodano załącznik "Uchwała zmiana wynagrodzenia 2016 po
poprawkach radcy prawnego BR.doc"

(Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:52 Dodano załącznik "Proj. zbywania udziałów.doc"
(Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:52 Dodano załącznik "pomoc dla województwa
dolnośląskiego.doc"

(Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:50 Dodano załącznik "zaproszenie.doc"
(Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:48 Usunięto załącznik Sesje XXVI.zip
(Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:48 Dodano załącznik "Sesje XXVI.zip"
(Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:47 Usunięto załącznik zaproszenie na nadzwyczajną sesję
23.08.2016 r..pdf

(Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:47 Usunięto załącznik wniosek o zwołanie sesji 23.08.2016
r..pdf

(Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:47 Usunięto załącznik WPF sierpień.zip
(Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:47 Usunięto załącznik uchwała budżetowa sierpień 2016.zip
(Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:47 Usunięto załącznik U C H W A Ł A pomoc finansowa dla
Powiatu 2016.doc

(Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:47 Usunięto załącznik uchwała zmieniająca wys. dotacji
przedmiotowej.doc

(Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:47 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
20.09.2016 11:46Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
29.08.2016 09:17Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
18.08.2016 13:02 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
18.08.2016 13:02 Dodano załącznik "uchwała zmieniająca wys. dotacji
przedmiotowej.doc"

(Anna Dajnowicz)
18.08.2016 13:01 Dodano załącznik "U C H W A Ł A pomoc finansowa dla
Powiatu 2016.doc"

(Anna Dajnowicz)
18.08.2016 13:01 Dodano załącznik "uchwała budżetowa sierpień 2016.zip"
(Anna Dajnowicz)
18.08.2016 13:01 Dodano załącznik "WPF sierpień.zip"
(Anna Dajnowicz)
18.08.2016 13:01 Dodano załącznik "wniosek o zwołanie sesji 23.08.2016
r..pdf"

(Anna Dajnowicz)
18.08.2016 13:00 Dodano załącznik "zaproszenie na nadzwyczajną sesję
23.08.2016 r..pdf"

(Anna Dajnowicz)
18.08.2016 13:00 Usunięto załącznik zaproszenie.pdf
(Anna Dajnowicz)
18.08.2016 13:00 Usunięto załącznik Projekt.doc (Anna Dajnowicz)
18.08.2016 13:00 Usunięto załącznik Projekt absolutorium.doc
(Anna Dajnowicz)
18.08.2016 13:00 Usunięto załącznik zmiana uchwały SPP VI.2016.doc
(Anna Dajnowicz)
18.08.2016 13:00 Usunięto załącznik WPF 07.06.2016.zip
(Anna Dajnowicz)
18.08.2016 13:00 Usunięto załącznik Zmiana do Uchwały o dotacj dla
gimnazjów.rtf

(Anna Dajnowicz)
18.08.2016 13:00 Usunięto załącznik projekt Statut MCWR.pdf
(Anna Dajnowicz)
18.08.2016 12:59 Usunięto załącznik Uchwała budżetowa 07.06.2016.zip
(Anna Dajnowicz)
18.08.2016 12:59 Usunięto załącznik projekt uchwały inicjatywa
lokalna.pdf

(Anna Dajnowicz)
18.08.2016 12:59 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
18.08.2016 12:59Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
13.07.2016 11:49Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
30.05.2016 09:20 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
30.05.2016 09:18 Dodano załącznik "projekt uchwały inicjatywa lokalna.pdf"
(Anna Dajnowicz)
30.05.2016 09:17 Dodano załącznik "Uchwała budżetowa 07.06.2016.zip"
(Anna Dajnowicz)
30.05.2016 09:17 Dodano załącznik "projekt Statut MCWR.pdf"
(Anna Dajnowicz)
30.05.2016 09:16 Dodano załącznik "Zmiana do Uchwały o dotacj dla
gimnazjów.rtf"

(Anna Dajnowicz)
30.05.2016 09:16 Dodano załącznik "WPF 07.06.2016.zip"
(Anna Dajnowicz)
30.05.2016 09:16 Dodano załącznik "zmiana uchwały SPP VI.2016.doc"
(Anna Dajnowicz)
30.05.2016 09:15 Dodano załącznik "Projekt absolutorium.doc"
(Anna Dajnowicz)
30.05.2016 09:15 Dodano załącznik "Projekt.doc" (Anna Dajnowicz)
30.05.2016 09:01 Dodano załącznik "zaproszenie.pdf"
(Anna Dajnowicz)
30.05.2016 09:00 Usunięto załącznik zaproszenie na sesje 17.05.2016.pdf
(Anna Dajnowicz)
30.05.2016 09:00 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
05.05.2016 13:21 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
05.05.2016 13:21 Dodano załącznik "zaproszenie na sesje 17.05.2016.pdf"
(Anna Dajnowicz)
05.05.2016 13:21 Usunięto załącznik Projekt uchwały Żłobek 2
14.04.2016.doc

(Anna Dajnowicz)
05.05.2016 13:20 Usunięto załącznik Projekt uchwały Żłobek 1
14.04.2016.doc

(Anna Dajnowicz)
05.05.2016 13:20 Usunięto załącznik zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta.zip

(Anna Dajnowicz)
05.05.2016 13:20 Usunięto załącznik uchwała inicjatywa lokalna.zip
(Anna Dajnowicz)
05.05.2016 13:20 Usunięto załącznik projket zawarcie porozumienia biezace
utrzymanie drogi gminnej.pdf

(Anna Dajnowicz)
05.05.2016 13:20 Usunięto załącznik Uchwała budżetu 27.04.2016.zip
(Anna Dajnowicz)
05.05.2016 13:20 Usunięto załącznik WPF 27.04.zip
(Anna Dajnowicz)
05.05.2016 13:20 Usunięto załącznik Uchwała MORiUS ostateczna.doc
(Anna Dajnowicz)
05.05.2016 13:20 Usunięto załącznik zaproszenie na sesję w dniu
27.04.2016 r..pdf

(Anna Dajnowicz)
05.05.2016 13:20 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
05.05.2016 13:19Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
04.05.2016 10:52Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
15.04.2016 15:20 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
15.04.2016 15:15 Dodano załącznik "zaproszenie na sesję w dniu 27.04.2016
r..pdf"

(Anna Dajnowicz)
15.04.2016 15:15 Dodano załącznik "Uchwała MORiUS ostateczna.doc"
(Anna Dajnowicz)
15.04.2016 15:15 Dodano załącznik "WPF 27.04.zip" (Anna Dajnowicz)
15.04.2016 15:15 Dodano załącznik "Uchwała budżetu 27.04.2016.zip"
(Anna Dajnowicz)
15.04.2016 15:14 Dodano załącznik "projket zawarcie porozumienia biezace
utrzymanie drogi gminnej.pdf"

(Anna Dajnowicz)
15.04.2016 15:14 Dodano załącznik "uchwała inicjatywa lokalna.zip"
(Anna Dajnowicz)
15.04.2016 15:14 Dodano załącznik "zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta.zip"

(Anna Dajnowicz)
15.04.2016 15:14 Dodano załącznik "Projekt uchwały Żłobek 1
14.04.2016.doc"

(Anna Dajnowicz)
15.04.2016 15:13 Dodano załącznik "Projekt uchwały Żłobek 2
14.04.2016.doc"

(Anna Dajnowicz)
15.04.2016 15:11 Usunięto załącznik Uchwała_pomoc_finansowa_2016.doc
(Anna Dajnowicz)
15.04.2016 15:11 Usunięto załącznik uchwała budzet 22.03.16.zip
(Anna Dajnowicz)
15.04.2016 15:11 Usunięto załącznik WPF-22.03.2016.zip
(Anna Dajnowicz)
15.04.2016 15:11 Usunięto załącznik uchwała w sprawie konsultacji
społecznych - BO na 2017 r..docx

(Anna Dajnowicz)
15.04.2016 15:11 Usunięto załącznik Uchwała nazwy ulicy Cyprysowa obr
14.doc

(Anna Dajnowicz)
15.04.2016 15:10 Usunięto załącznik Projekt obwieszczenia.doc
(Anna Dajnowicz)
15.04.2016 15:10 Usunięto załącznik Uchwała Izba.doc
(Anna Dajnowicz)
15.04.2016 15:10 Usunięto załącznik zaproszenie na sesję 22.03.2016.pdf
(Anna Dajnowicz)
15.04.2016 15:10 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
15.04.2016 15:08Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
30.03.2016 12:18Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:42 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:42 Dodano załącznik "zaproszenie na sesję 22.03.2016.pdf"
(Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:42 Dodano załącznik "Uchwała Izba.doc"
(Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:42 Dodano załącznik "Projekt obwieszczenia.doc"
(Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:41 Dodano załącznik "Uchwała nazwy ulicy Cyprysowa obr
14.doc"

(Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:41 Dodano załącznik "uchwała w sprawie konsultacji
społecznych - BO na 2017 r..docx"

(Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:41 Dodano załącznik "WPF-22.03.2016.zip"
(Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:41 Dodano załącznik "uchwała budzet 22.03.16.zip"
(Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:40 Dodano załącznik "Uchwała_pomoc_finansowa_2016.doc"
(Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:40 Usunięto załącznik 2.12 zasady zwrotu wydatków za św. z
pom. społ.-PROJEKT 2015.doc

(Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:40 Usunięto załącznik 2.4 zasady wynajmowania lokali.doc
(Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:40 Usunięto załącznik 2.5 Program opieki nad zwierzętami na
2016.doc

(Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:39 Usunięto załącznik 2.11określenia kryteriów wraz z
liczbą punktów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez GMG.docx

(Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:39 Usunięto załącznik 2.7 zm. mpzp Śródmieście 2016
SM.doc

(Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:39 Usunięto załącznik 2.6 przyzn.dot.na2016r..docx
(Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:39 Usunięto załącznik 2.9 skwer Wybrzeże Pionierów.doc
(Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:39 Usunięto załącznik 2.1 - pomoc finansowa.doc
(Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:38 Usunięto załącznik 2.8 odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty Koll.doc

(Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:38 Usunięto załącznik zaproszenie na sesję w dniu
23.02.2016 r..pdf

(Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:38 Usunięto załącznik uchwała budżetowa 23.02.2016.zip
(Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:38 Usunięto załącznik WPF 23.02.2016.zip
(Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:38 Usunięto załącznik 2.10 zasady udzielania stypendiow.zip
(Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:38 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
11.03.2016 13:37Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
25.02.2016 10:33Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
15.02.2016 08:08 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
15.02.2016 08:06 Dodano załącznik "zaproszenie na sesję w dniu 23.02.2016
r..pdf"

(Anna Dajnowicz)
15.02.2016 08:04 Dodano załącznik "2.8 odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty Koll.doc"

(Anna Dajnowicz)
15.02.2016 08:03 Dodano załącznik "2.1 - pomoc finansowa.doc"
(Anna Dajnowicz)
15.02.2016 08:03 Dodano załącznik "2.9 skwer Wybrzeże Pionierów.doc"
(Anna Dajnowicz)
15.02.2016 08:03 Dodano załącznik "2.6 przyzn.dot.na2016r..docx"
(Anna Dajnowicz)
15.02.2016 08:03 Dodano załącznik "2.7 zm. mpzp Śródmieście 2016 SM.doc"
(Anna Dajnowicz)
15.02.2016 08:02 Dodano załącznik "2.11określenia kryteriów wraz z
liczbą punktów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez GMG.docx"

(Anna Dajnowicz)
15.02.2016 08:02 Dodano załącznik "2.5 Program opieki nad zwierzętami na
2016.doc"

(Anna Dajnowicz)
15.02.2016 08:02 Dodano załącznik "2.4 zasady wynajmowania lokali.doc"
(Anna Dajnowicz)
15.02.2016 08:02 Dodano załącznik "2.12 zasady zwrotu wydatków za św. z
pom. społ.-PROJEKT 2015.doc"

(Anna Dajnowicz)
15.02.2016 08:02 Dodano załącznik "uchwała budżetowa 23.02.2016.zip"
(Anna Dajnowicz)
15.02.2016 08:01 Dodano załącznik "WPF 23.02.2016.zip"
(Anna Dajnowicz)
15.02.2016 08:00 Dodano załącznik "2.10 zasady udzielania stypendiow.zip"
(Anna Dajnowicz)
15.02.2016 07:58 Usunięto załącznik zaproszenie.doc
(Anna Dajnowicz)
15.02.2016 07:58 Usunięto załącznik Projekt zm. bud.z GM.doc
(Anna Dajnowicz)
15.02.2016 07:57 Usunięto załącznik Projekt odpowiedzi Rada Rodziców SP
nr 13.doc

(Anna Dajnowicz)
15.02.2016 07:57 Usunięto załącznik budżet I 2016.zip
(Anna Dajnowicz)
15.02.2016 07:57 Usunięto załącznik WPF 26.01.2016.zip
(Anna Dajnowicz)
15.02.2016 07:57 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
15.02.2016 07:55Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
01.02.2016 09:32Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:51 Dodano załącznik "WPF 26.01.2016.zip"
(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:51 Dodano załącznik "budżet I 2016.zip"
(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:51 Dodano załącznik "Projekt odpowiedzi Rada Rodziców SP nr
13.doc"

(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:51 Dodano załącznik "Projekt zm. bud.z GM.doc"
(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:51 Dodano załącznik "zaproszenie.doc"
(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:50 Usunięto załącznik Projekt uchwały Żukowicew spr
porozumienia międzygminnego.doc

(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:50 Usunięto załącznik Projekt uchwały stawka dotacji
przedm. na 2016 - plac targowy.doc

(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:50 Usunięto załącznik Projekt uchwały stawka dotacji
przedm. - przystań 2016.doc

(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:50 Usunięto załącznik Projekt uchwały stawka dot
przedmiotowej SPP na 2016.doc

(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:50 Usunięto załącznik Projekt plan pracy kom. 2016.doc
(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:50 Usunięto załącznik ZDP.2015 proj. rozsz.uchw. wst.doc
(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:44 Usunięto załącznik Pr. plan pracy RM 2016.doc
(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:44 Usunięto załącznik Program Profilatkyczny Przeciw. Alko.
i Narko.zip

(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:44 Usunięto załącznik Projekt uchwały - dotacja celowa dla
PUP 12.2015.doc

(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:44 Usunięto załącznik Zmiana do uchwały w sprawie
okreslenia stawek podatku od nieruchomości.doc

(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:44 Usunięto załącznik WPF 2016-2039.zip
(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:44 Usunięto załącznik budżet 2016.zip
(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:44 Usunięto załącznik wydatki niewygasające 29.12.15.zip
(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:41 Usunięto załącznik budżet 29.12.15.zip
(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:41 Usunięto załącznik WPF 29.12.15.zip
(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:41 Usunięto załącznik projket dotacja ZGM.pdf
(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:41 Usunięto załącznik UCHWAŁA NR PRZEDSZOLA NIEPUBLICZNE
12.2015 do przesłania .doc

(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:41 Usunięto załącznik Projekt Uchwały RM bonifikata.doc
(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:41 Usunięto załącznik Uchwała w sprawie ustalenia planu
sieci przedszkoli.docx

(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:41 Usunięto załącznik zaproszenie 29.12.2015.doc
(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:41 Usunięto załącznik Projekt uchwały Jerzmanowa w spr
porozumienia międzygminnego.doc

(Anna Dajnowicz)
18.01.2016 14:41 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
21.12.2015 12:08 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:53 Dodano załącznik "zaproszenie 29.12.2015.doc"
(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:53 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci
przedszkoli.docx"

(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:53 Dodano załącznik "Projekt Uchwały RM bonifikata.doc"
(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:52 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR PRZEDSZOLA NIEPUBLICZNE
12.2015 do przesłania .doc"

(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:52 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:52 Dodano załącznik "projket dotacja ZGM.pdf"
(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:52 Dodano załącznik "WPF 29.12.15.zip"
(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:51 Dodano załącznik "budżet 29.12.15.zip"
(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:51 Dodano załącznik "wydatki niewygasające 29.12.15.zip"
(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:51 Dodano załącznik "budżet 2016.zip"
(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:51 Dodano załącznik "WPF 2016-2039.zip"
(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:36 Dodano załącznik "Zmiana do uchwały w sprawie okreslenia
stawek podatku od nieruchomości.doc"

(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:36 Dodano załącznik "Projekt uchwały - dotacja celowa dla
PUP 12.2015.doc"

(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:31 Dodano załącznik "Program Profilatkyczny Przeciw. Alko. i
Narko.zip"

(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:30 Dodano załącznik "Pr. plan pracy RM 2016.doc"
(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:30 Dodano załącznik "ZDP.2015 proj. rozsz.uchw. wst.doc"
(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:30 Dodano załącznik "Projekt plan pracy kom. 2016.doc"
(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:30 Dodano załącznik "Projekt uchwały stawka dot
przedmiotowej SPP na 2016.doc"

(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:30 Dodano załącznik "Projekt uchwały stawka dotacji przedm.
- przystań 2016.doc"

(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:29 Dodano załącznik "Projekt uchwały stawka dotacji przedm.
na 2016 - plac targowy.doc"

(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:29 Dodano załącznik "Projekt uchwały Żukowicew spr
porozumienia międzygminnego.doc"

(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:28 Dodano załącznik "Projekt uchwały Jerzmanowa w spr
porozumienia międzygminnego.doc"

(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:28 Usunięto załącznik zaproszenie.doc
(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:28 Usunięto załącznik Uchwała - taryfa.zip
(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:28 Usunięto załącznik Uchwała Wieloletni Plan.zip
(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:28 Usunięto załącznik budżet 24.11.15.zip
(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:28 Usunięto załącznik WPF 24.11.zip
(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:28 Usunięto załącznik projket wzory formularzy.zip
(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:28 Usunięto załącznik PROJEKT UCHWAŁY MIESZKANIOWEJ IX.doc
(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:28 Usunięto załącznik Cena Żyta na 2016 r..doc
(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:28 Usunięto załącznik projekt uchwały SPP XI.2015.zip
(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:27 Usunięto załącznik DSDiK 2015 Uchwała.doc
(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:27 Usunięto załącznik Projekt uchwały - dopłata do cen za
wodę.doc

(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:27 Usunięto załącznik Hutnik I- Hutnik II.doc
(Anna Dajnowicz)
21.12.2015 11:27 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
13.11.2015 15:04 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
13.11.2015 15:03 Dodano załącznik "Hutnik I- Hutnik II.doc"
(Anna Dajnowicz)
13.11.2015 15:03 Usunięto załącznik akt. proj. uchw.-wezw. Piątek.doc
(Anna Dajnowicz)
13.11.2015 15:01 Dodano załącznik "Projekt uchwały - dopłata do cen za
wodę.doc"

(Anna Dajnowicz)
13.11.2015 15:01 Dodano załącznik "DSDiK 2015 Uchwała.doc"
(Anna Dajnowicz)
13.11.2015 15:01 Dodano załącznik "akt. proj. uchw.-wezw. Piątek.doc"
(Anna Dajnowicz)
13.11.2015 15:01 Dodano załącznik "projekt uchwały SPP XI.2015.zip"
(Anna Dajnowicz)
13.11.2015 15:01 Dodano załącznik "Cena Żyta na 2016 r..doc"
(Anna Dajnowicz)
13.11.2015 15:00 Dodano załącznik "PROJEKT UCHWAŁY MIESZKANIOWEJ IX.doc"
(Anna Dajnowicz)
13.11.2015 15:00 Dodano załącznik "projket wzory formularzy.zip"
(Anna Dajnowicz)
13.11.2015 15:00 Dodano załącznik "WPF 24.11.zip" (Anna Dajnowicz)
13.11.2015 15:00 Dodano załącznik "budżet 24.11.15.zip"
(Anna Dajnowicz)
13.11.2015 14:59 Dodano załącznik "Uchwała Wieloletni Plan.zip"
(Anna Dajnowicz)
13.11.2015 14:59 Dodano załącznik "Uchwała - taryfa.zip"
(Anna Dajnowicz)
13.11.2015 14:57 Utworzenie dokumentu. (Anna Dajnowicz)