Dopisywanie osób uprawnionych do udziału w referendum do spisów w dniu głosowania

W dniu referendum obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum jedynie te osoby uprawnione do udziału w referendum, które:

  • przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
  • zostały pominięte w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w innym obwodzie,
  • są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą, głosującymi w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu,
  • zostały skreślone ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuściły tę palcówkę przed dniem referendum;
  • chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyły do tej jednostki przed dniem referendum.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dopisywanie osób uprawnionych do udziału w referendum do spisów w dniu głosowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Konrad Stanisz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.07.2015 09:08