Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych

Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych :

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych  zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń     o prawie do głosowania.

UWAGA!!!
Osoby wpisane do spisu wyborców w w/w  obwodach głosowania   w pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania, tj. 10 maja 2015 r. a dniem ponownego głosowania.

            Zaświadczenia o prawie do głosowania  można pobrać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Konrad Stanisz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.04.2015 10:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż