Protokół kontroli nr 13.2014


Rodzaj zadania:

Planowe

Zakres przedmiotowy kontroli:

 

Weryfikacja przekazanych danych ujętych w miesięcznych informacjach oraz uzupełnienie ich o brakujące dane dotyczące adresów zamieszkania dzieci zgodnie z zawartymi umowami, które są mieszkańcami innych gmin niż Gmina Miejska Głogów w okresie od 01.04.2014 r. do 30.09.2014 r.

 

Podmiot kontrolowany:

 

 

Przedszkole Niepubliczne „Zielone Przedszkole”

Ul. Gwiaździsta 16

Głogów

 

Kontrolujący:

 

 

Ewelina Hadryś – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Jadwiga Kita  – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

 

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

 

 

22-23.10.2014 r., 29.10.2014 r.

 

 

Przerwy w kontroli:

 

 

brak

 

 

Data podpisania protokołu kontroli:

 

 

14.11.2014 r.

 

Okres objęty kontrolą

 

 

01.04.2014 r. – 30.09.2014 r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół kontroli nr 13.2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Ewelina Hadryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.11.2014 12:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż