Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2014 r.

 

 

Zarządzenie Nr 174/2014

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 30 lipca 2014 r.

 

w sprawie:  zmian  w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2014 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 (tj. Dz. U. z 2013 r.   poz. 594 ze zmianami ),  w  związku z art. 222 ust 4 i art. 257  pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) zarządzam:

 

  § 1

 

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 35.000 zł zgodnie  z załącznikiem nr 1
do Zarządzenia.

    § 2

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami zgodnie  z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

 

      § 3

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących  na realizację zadań zleconych zgodnie  z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 4

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2014 rok będzie wynosił :

Dochody      255.994.996,86 zł                  

w tym:

-        bieżące –223.396.087,01 zł

majątkowe – 32.598.909,85 zł

Wydatki        281.911.573,00 zł

w tym:

-        bieżące –  205.830.921,15 zł

-        majątkowe –76.080.651,85 zł

 

 § 5

 

Nadzór nad wykonaniem powierzam Skarbnikowi Gminy Miejskiej Głogów.

 

§ 6

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 7

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wydział Organizacyjny – wersja elektroniczna.
  2. Przewodniczący Rady Miejskiej – wersja elektroniczna.
  3. Wydział Finansów Publicznych w/m 1 egz.
  4. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Legnicy 1 egz.

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Informację wytworzył:Marzena Jemioło
Data na dokumencie:30.07.2014
Data publikacji:28.08.2014 10:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż