Protokół kontroli nr 4.2014

Rodzaj zadania:

Planowe

Zakres przedmiotowy kontroli:

 

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa w 2013r.

 

 

Podmiot kontrolowany:

 

 

Międzyszkolny Klub Sportowy „Piast” w Głogowie

 

Kontrolujący:

 

 

Danuta Gross – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

 

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

 

 

25.03.2014 r. –  16.05.2014 r.

 

 

Przerwy w kontroli:

 

 

28.03.2014 r.;09.04.2014 r. – 30.04.2014 r.

 

Data podpisania protokołu kontroli:

 

 

23.05.2014 r.

 

Okres objęty kontrolą

 

 

01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół kontroli nr 4.2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Ewelina Hadryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.08.2014 15:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.