wersja do wydruku Jadwiga Kita 09.05.2014 12:00

Protokól kontroli Nr 2.2014

Rodzaj zadania:

Zadanie planowe

Zakres przedmiotowy kontroli:

  1. Wykorzystanie dotacji na realizację zadania publicznego w kwocie 28.191 zł (słownie dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych) na podstawie zawartej umowy nr 9 zawartej 10 stycznia 2013 roku.

Podmiot kontrolowany:

Stwowarzyszenie

Międzyszkolny Klub Sportowy "BASKET CHROBRY"

ul. Wita stwosza 1

67-200 Głogów

Kontrolujący:

Jadwiga Kita 

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

23.01.2014 r. – 14.03.2014 r.

Przerwy w kontroli:

27-31.01.2014 r.; 11-17.02.2014 r.; 25-27.02.2014 r. 

Data podpisania protokółu kontroli:

14.03.2014 r.

Okres objęty kontrolą

01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

Dokumentacja kontroli dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie ul. Rynek 10, 67-200 Głogów w Biurze Kontroli Wewnętrznej.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokól kontroli Nr 2.2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jadwiga Kita
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.05.2014 12:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż