wersja do wydruku Jadwiga Kita 09.04.2014 12:31

Protokół kontroli Nr 8.2013 z dnia 13.08.2013 r.

Rodzaj zadania:

Poza planem

Zakres przedmiotowy kontroli:

  1. Wykorzystanie dotacji na realizację zadania  publicznego  w kwocie 28.191 zł (słownie dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych) na podstawie zawartej umowy nr 9 zawartej 10 stycznia 2013 roku.

Podmiot kontrolowany:

Stwowarzyszenie

Uczniowski Klub Sportowy "Głogowski Klub Judo" 

przy Wojskowym Klubie Garnizonowym 

ul. Wojska Polskiego 

67-200 Głogów

Kontrolujący:

Jadwiga Kita – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

08.08.2013 r. – 13.08.2013 r.

Przerwy w kontroli:

14.03.2013 r.

Data podpisania protokołu kontroli:

13.08.2013 r.

Okres objęty kontrolą

01.01.2013 r. – 30.06.2013 r.

Dokumentacja kontroli dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie ul. Rynek 10, 67-200 Głogów w Biurze Kontroli Wewnętrznej.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół kontroli Nr 8.2013 z dnia 13.08.2013 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jadwiga Kita
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.04.2014 12:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż