wersja do wydruku Jadwiga Kita 09.04.2014 11:35

BKW.1711.7.3.2013 kontrola planowa Przedszkole Publiczne Nr 19 w Głogowie

BKW.1711.7.3.2013 kontrola planowa Przedszkole Publiczne Nr 19 w Głogowie

Rodzaj zadania:

Planowe

Zakres przedmiotowy kontroli:

  1. Realizacja zaleceń pokontrolnych po kontroli wynikającej z art. 187 ustawy o finansach publicznych za okres 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r.
  2. Kontrola wynikająca z art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres 01.01.2012 r. – 30.06.2012 r.

Podmiot kontrolowany:

Przedszkole Publiczne Nr 19 w Głogowie

ul. Plutona 3

67-200 Głogów

Kontrolujący:

Jadwiga Kita – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Danuta Gross – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

05.08.2013 r. – 04.10.2013 r.

Przerwy w kontroli:

08.08.2013 r. -04.09.2013 r. J. Kita

26.09.2013 r. D. Gross

 

Data podpisania protokołu kontroli:

04.10.2013 r.

Okres objęty kontrolą

01.01.2012 r. – 30.06.2012 r.

Dokumentacja kontroli dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie ul. Rynek 10, 67-200 Głogów w Biurze Kontroli Wewnętrznej.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:BKW.1711.7.3.2013 kontrola planowa Przedszkole Publiczne Nr 19 w Głogowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jadwiga Kita
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.04.2014 11:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż