wersja do wydruku Jan Chitro 15.03.2019 12:50

Udzielenie /dostosowanie / zmiana licencji / o wydanie wpisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie /dostosowanie / zmiana licencji / o wydanie wpisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:Anna Nachaj
Data na dokumencie:21.02.2020
Data publikacji:15.03.2019 12:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.02.2020 10:39 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
21.02.2020 10:35 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
21.02.2020 10:18 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE dot. DOBREJ
REPUTACJI.doc"

(Anna Nachaj)
21.02.2020 10:18 Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE dot. DOBREJ REPUTACJI
- I.doc

(Anna Nachaj)
21.02.2020 10:17 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE dot. DOBREJ REPUTACJI -
I.doc"

(Anna Nachaj)
21.02.2020 10:17 Dodano załącznik "WYKAZ POJAZDÓW.pdf"
(Anna Nachaj)
21.02.2020 10:16 Dodano załącznik "SPIS Zaświadczeń o
niekaralności.docx"

(Anna Nachaj)
21.02.2020 10:06 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
21.02.2020 10:05 Dodano załącznik "WNIOSEK -nowy druk.docx"
(Anna Nachaj)
21.02.2020 09:28 Dodano załącznik "4 wyd. -Karta Usług Nr 1 - licencja na
przewóz osób takasówką.doc"

(Anna Nachaj)
21.02.2020 09:27 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
21.02.2020 09:19 Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE dot. DOBREJ REPUTACJI
( o nie karalności).doc

(Anna Nachaj)
21.02.2020 09:19 Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE dot. ZATRUDNIENIA
KIEROWCÓW.doc

(Anna Nachaj)
21.02.2020 09:19 Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE dot. kierowcy
niezatrudnionego.doc

(Anna Nachaj)
21.02.2020 09:13 Usunięto załącznik WNIOSE~1.DOC (Anna Nachaj)
21.02.2020 09:13 Usunięto załącznik 3 wyd. -Karta Usług Nr 1 - licencja
na przewóz osób takasówką.doc

(Anna Nachaj)
21.02.2020 09:12 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
15.03.2019 12:53 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
15.03.2019 12:52 Dodano załącznik "ZAŚWIADCZENIE pracodawcy.doc"
(Anna Nachaj)
15.03.2019 12:52 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE kierowcy.doc"
(Anna Nachaj)
15.03.2019 12:52 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE dot. kierowcy
niezatrudnionego.doc"

(Anna Nachaj)
15.03.2019 12:52 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE dot. ZATRUDNIENIA
KIEROWCÓW.doc"

(Anna Nachaj)
15.03.2019 12:52 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE dot. DOBREJ REPUTACJI (
o nie karalności).doc"

(Anna Nachaj)
15.03.2019 12:52 Dodano załącznik "WNIOSE~1.DOC" (Anna Nachaj)
15.03.2019 12:52 Dodano załącznik "3 wyd. -Karta Usług Nr 1 - licencja na
przewóz osób takasówką.doc"

(Anna Nachaj)
15.03.2019 12:51 Usunięto załącznik Wniosek na udzielenie licencji na
taxi.doc

(Anna Nachaj)
15.03.2019 12:51 Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE kierowcy.doc
(Anna Nachaj)
15.03.2019 12:51 Usunięto załącznik ZAŚWIADCZENIE pracodawcy.doc
(Anna Nachaj)
15.03.2019 12:50 Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE dot. DOBREJ REPUTACJI
( o nie karalności).doc

(Anna Nachaj)
15.03.2019 12:50 Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE dot. ZATRUDNIENIA
KIEROWCÓW.doc

(Anna Nachaj)
15.03.2019 12:50 Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE dot. kierowcy
niezatrudnionego.doc

(Anna Nachaj)
15.03.2019 12:50 Usunięto załącznik 3 wyd. -Karta Usług Nr 1 - licencja
na przewóz osób takasówką.doc

(Anna Nachaj)
15.03.2019 12:50 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
20.02.2019 12:11 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
20.02.2019 12:10 Dodano załącznik "3 wyd. -Karta Usług Nr 1 - licencja na
przewóz osób takasówką.doc"

(Anna Nachaj)
20.02.2019 12:10 Usunięto załącznik 3 wyd. -Karta Usług Nr 1 - licencja
na przewóz osób takasówką.doc

(Anna Nachaj)
12.02.2019 14:08 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
12.02.2019 14:08 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE dot. kierowcy
niezatrudnionego.doc"

(Anna Nachaj)
12.02.2019 14:08 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE dot. ZATRUDNIENIA
KIEROWCÓW.doc"

(Anna Nachaj)
12.02.2019 14:08 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE dot. DOBREJ REPUTACJI (
o nie karalności).doc"

(Anna Nachaj)
12.02.2019 14:08 Dodano załącznik "ZAŚWIADCZENIE pracodawcy.doc"
(Anna Nachaj)
12.02.2019 14:08 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE kierowcy.doc"
(Anna Nachaj)
12.02.2019 14:07 Dodano załącznik "Wniosek na udzielenie licencji na
taxi.doc"

(Anna Nachaj)
12.02.2019 14:07 Dodano załącznik "3 wyd. -Karta Usług Nr 1 - licencja na
przewóz osób takasówką.doc"

(Anna Nachaj)
12.02.2019 14:02 Usunięto załącznik 2 wydanie -Karta Usług Nr 1 -
licencja na przewóz osób takasówką.doc

(Anna Nachaj)
12.02.2019 14:01 Usunięto załącznik ZAŚWIADCZENIE pracodawcy.doc
(Anna Nachaj)
12.02.2019 14:01 Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE kierowcy.doc
(Anna Nachaj)
12.02.2019 14:01 Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE dot. kierowcy
niezatrudnionego.doc

(Anna Nachaj)
12.02.2019 14:01 Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE dot. DOBREJ REPUTACJI
( o nie karalności).doc

(Anna Nachaj)
12.02.2019 14:01 Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE dot. ZATRUDNIENIA
KIEROWCÓW.doc

(Anna Nachaj)
12.02.2019 14:01 Usunięto załącznik Wniosek na udzielenie licencji na
taxi.doc

(Anna Nachaj)
12.02.2019 13:16 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
23.01.2019 14:31 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
18.01.2019 10:35 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
09.11.2018 10:56 Dodano załącznik "Wniosek na udzielenie licencji na
taxi.doc"

(Anna Nachaj)
09.11.2018 10:55 Usunięto załącznik Wniosek na udzielenie licencji na
taxi.doc

(Anna Nachaj)
25.05.2018 10:38 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
25.05.2018 10:38 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE dot. ZATRUDNIENIA
KIEROWCÓW.doc"

(Anna Nachaj)
25.05.2018 10:37 Usunięto załącznik Oświadczenie przedsiębiorcy o
zatrudnieniu kierowcy.pdf

(Anna Nachaj)
25.05.2018 10:36 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE dot. DOBREJ REPUTACJI (
o nie karalności).doc"

(Anna Nachaj)
25.05.2018 10:36 Usunięto załącznik Oświadczenie dot. spełnienia wymogu
dobrej reputacji.pdf

(Anna Nachaj)
25.05.2018 10:36 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE dot. kierowcy
niezatrudnionego.doc"

(Anna Nachaj)
25.05.2018 10:34 Usunięto załącznik Oświadczenie o zamiarze współpracy
z osobami niezatrudnionymi.pdf

(Anna Nachaj)
25.05.2018 10:34 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE kierowcy.doc"
(Anna Nachaj)
25.05.2018 10:33 Usunięto załącznik Oświadczenie o spełnieniu wymagań
przez kierowcę.pdf

(Anna Nachaj)
25.05.2018 10:32 Dodano załącznik "ZAŚWIADCZENIE pracodawcy.doc"
(Anna Nachaj)
25.05.2018 10:32 Usunięto załącznik Zaświadczenie przedsiębiorcy dot.
kierowcy.pdf

(Anna Nachaj)
25.05.2018 10:31 Dodano załącznik "Wniosek na udzielenie licencji na
taxi.doc"

(Anna Nachaj)
25.05.2018 10:31 Usunięto załącznik Wniosek o udzielenie licencji.pdf
(Anna Nachaj)
25.05.2018 10:31 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
08.03.2018 11:51 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
08.03.2018 11:50 Dodano załącznik "Zaświadczenie przedsiębiorcy dot.
kierowcy.pdf"

(Anna Nachaj)
08.03.2018 11:50 Dodano załącznik "Oświadczenie o zamiarze współpracy z
osobami niezatrudnionymi.pdf"

(Anna Nachaj)
08.03.2018 11:50 Dodano załącznik "Oświadczenie o spełnieniu wymagań
przez kierowcę.pdf"

(Anna Nachaj)
08.03.2018 11:50 Dodano załącznik "Oświadczenie dot. spełnienia wymogu
dobrej reputacji.pdf"

(Anna Nachaj)
08.03.2018 11:50 Dodano załącznik "Oświadczenie przedsiębiorcy o
zatrudnieniu kierowcy.pdf"

(Anna Nachaj)
08.03.2018 11:47 Usunięto załącznik oświadczenie przedsiębiorcy
osobiście wykonującego transport drogowy taksówką.doc

(Anna Nachaj)
08.03.2018 11:47 Usunięto załącznik zaświadczenie przedsiebiorcy
zatrudniającego kierowcę.doc

(Anna Nachaj)
08.03.2018 11:47 Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE dot. DOBREJ REPUTACJI
( o nie karalności).doc

(Anna Nachaj)
08.03.2018 11:47 Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE dot. ZATRUDNIENIA
KIEROWCÓW.doc

(Anna Nachaj)
08.03.2018 11:45 Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE dot. kierowcy
niezatrudnionego.doc

(Anna Nachaj)
08.03.2018 11:45 Dodano załącznik "Wniosek o udzielenie licencji.pdf"
(Anna Nachaj)
08.03.2018 11:45 Dodano załącznik "2 wydanie -Karta Usług Nr 1 - licencja
na przewóz osób takasówką.doc"

(Anna Nachaj)
08.03.2018 11:42 Usunięto załącznik Wniosek na udzielenie licencji na
taxi.doc

(Anna Nachaj)
08.03.2018 11:40 Usunięto załącznik Karta Usług (Anna Nachaj)
08.03.2018 11:40 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
28.01.2016 09:21 Dodano załącznik "Karta Usług " (Anna Nachaj)
28.01.2016 09:19 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
01.07.2015 11:42 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
01.07.2015 11:42 Dodano załącznik "Wniosek na udzielenie licencji na
taxi.doc"

(Anna Nachaj)
01.07.2015 11:40 Usunięto załącznik strona 1.doc (Anna Nachaj)
01.07.2015 11:40 Usunięto załącznik strona 2.doc (Anna Nachaj)
01.07.2015 11:28 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
24.06.2015 08:53 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
24.06.2015 08:45 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
17.06.2015 14:55 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE dot. kierowcy
niezatrudnionego.doc"

(Anna Nachaj)
17.06.2015 14:55 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE dot. ZATRUDNIENIA
KIEROWCÓW.doc"

(Anna Nachaj)
17.06.2015 14:55 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE dot. DOBREJ REPUTACJI (
o nie karalności).doc"

(Anna Nachaj)
17.06.2015 14:55 Dodano załącznik "zaświadczenie przedsiebiorcy
zatrudniającego kierowcę.doc"

(Anna Nachaj)
17.06.2015 14:55 Dodano załącznik "oświadczenie przedsiębiorcy osobiście
wykonującego transport drogowy taksówką.doc"

(Anna Nachaj)
17.06.2015 14:55 Dodano załącznik "strona 2.doc" (Anna Nachaj)
17.06.2015 14:55 Dodano załącznik "strona 1.doc" (Anna Nachaj)
17.06.2015 14:42 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
17.06.2015 14:37 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
17.06.2015 14:04 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
17.06.2015 13:51 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
17.06.2015 13:39 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
17.06.2015 13:17 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
16.06.2015 15:28 Edycja dokumentu (Anna Nachaj)
30.09.2013 11:25 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
30.09.2013 11:13 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)