Uchwała Nr XII/104/2003

U C H W A Ł A Nr XII/104/ 2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 17 października 2003 r. 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy na kadencję 2004 - 2007 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) 
w związku z art.160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Dokonuje się wyboru 7 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Legnicy. 

§ 2. 

Lista wybranych osób stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


               
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk Załącznik do Uchwały Nr XII/104/2003 
Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 17.10.2003 roku Lista wybranych ławników do Sądu Okręgowego - Wydział Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy na kadencję 2004 – 2007 


1. Herman Ryszard       
2. Iwaszków – Mrugowska Janina    
3. Kasza Genowefa       4. Kreczmer Leokadia    
5. Nędzewicz Henryk    
6. Maćkowiak Jerzy 
7. Majos Janina    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XII/104/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:05.07.2013 08:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:26