Uchwała Nr XII/103/2003

U C H W A Ł A Nr XII/103/ 2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 17 października 2003 r. 


w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy na kadencję 
2004 - 2007 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Dokonuje się wyboru 14 ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy. 

§ 2. 

Lista wybranych osób stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk 


Załącznik do Uchwały Nr XII/103/2003 
Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 17.10.2003 roku 


Lista wybranych ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy na kadencję 2004 – 2007 


1. Barańczuk Krystyna    
2. Bartkowska – Szlachta Anna    
3. Gondek Olga       
4. Kobiałka Danuta    
5. Kochman Elżbieta 
6. Kucharzyszyn Ryszard 
7. Liszka Alicja 
8. Perzanowska Henryka 
9. Sadliński Grzegorz 
10. Sobkowicz Sylwia 
11. Szulc Sylwia 
12. Olejnik Maria 
13. Szczepaniak Grażyna 
14. Budkowski Krzysztof 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XII/103/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:05.07.2013 08:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:29