Uchwała Nr XII/101/2003

U C H W A Ł A Nr XII/101/ 2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 17 października 2003 r. 


w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Głogowie na kadencję 
2004 - 2007 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Dokonuje się wyboru 38 ławników do Sądu Rejonowego w Głogowie. 

§ 2. 

Lista wybranych osób stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz PatykZałącznik do Uchwały Nr XII/101/2003 
Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 17.10.2003 roku 


Lista wybranych ławników do Sądu Rejonowego w Głogowie na kadencję 2004 – 2007 


1.   Adamek Jadwiga 
2.   Andrynowska Teresa 
3.   Andrzejewska Barbara 
4.   Augustyniak Emilia 
5.   Borecki Wiesław 
6.   Borowiec Antoni 
7.   Bronacki Roman 
8.   Brucka Ludmiła 
9.   Bubniak Iwona 
10.   Franczak Regina 
11.   Gawlik Ryszard 
12.   Głąb Agnieszka 
13.   Gregorczyk Aleksandra 
14.   Grzelewska Danuta 
15.   Horoszko Jerzy 
16.   Hryniewicz Antoni 
17.   Jagustyn Zbigniew 
18.   Jankowska Stanisława 
19.   Kasperowicz Jerzy 
20.   Kaźmierczyk Jan 
21.   Kmieciak Emilia 
22.   Kunz Teresa 
23.   Kwaśnik Wioletta 
24.   Leciej Janusz 
25.   Łukasiewicz Kazimierz 
26.   Łysiak Anna 
27.   Pawlak Elżbieta 
28.   Pluta Maria 
29.   Pytel Mikołaj 
30.   Rosińska Wiesława 
31.   Tazbir Paweł 
32.   Toboła Stanisława 
33.   Wardecki Kazimierz 
34.   Wojtków Zbigniew 
35.   Wróblewska Jolanta 
36.   Zakrzewska Joanna 
37.   Zawadzki Jan 
38.   Romanowicz Natalia 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XII/101/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:05.07.2013 08:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:21.03.2014 12:30