wersja do wydruku Jan Chitro 16.07.2013 10:22

P R O T O K Ó Ł Nr L/2010 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 31 sierpnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł   Nr  L/2010

 

z  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 31 sierpnia 2010 roku.

Sesja odbyła się w sali Rajców Ratusza Miejskiego w Głogowie.

 

 

         Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Pobol, przywitał wszystkich przedstawicieli NSZZ „Solidarność", Panią Poseł Ewę Drozd, radnych oraz Prezydenta Miasta Głogowa i Zastępców Prezydenta Miasta Głogowa, Sekretarza Gminy Miejskiej, Skarbnika Gminy Miejskiej, Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego, przedstawicieli prasy, telewizji oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

 

         Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Pobol stwierdził, że w dzisiejszej sesji na ustawowy stan 23 radnych uczestniczy 20  radnych, co stanowi quorum  do  podejmowania prawomocnych  decyzji i  uchwał.

 

 

 

Ad.1

     Przewodniczący Rady Radosław Pobol poinformował, że porządek obrad sesji nadzwyczajnej został przedłożony i przedstawia się następująco:

 

1.      Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad,

2.      Wystąpienie okolicznościowe z okazji XXX - lecia NSZZ „Solidarność",

3.      Podjęcie uchwały w sprawie nazwania skweru przy ul. Obrońców Pokoju w Głogowie,

4.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogatynia,

5.      Podjęcie chwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na rok 2010,

6.      Zamknięcie sesji

 

Rada jednogłośnie ( 20 za) przyjęła do realizacji przedłożony porządek obrad.

 

 

Ad. 2

Referat okolicznościowy  z okazji XXX - lecia NSZZ „Solidarność", przedstawił Pan Adam Orzech

(Referat przedkłada się w załączeniu do protokołu.)

 

Ad.3

Projekt uchwały w sprawie nazwania skweru przy ul. Obrońców Pokoju w Głogowie, przedstawiła Pani Ewa Pawlak - Osomańska - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Głogowie.

 

Radny Jarosław Dudkowiak przedstawił informację na temat  działalności związkowej, Andrzeja Kosmalskiego oraz złożył życzenia wszystkim przedstawicielom NSZZ „Solidarność" z okazji XXX - lecia NSZZ „Solidarności".

(Referat przedkłada się w załączeniu do protokołu.)

 

Rada przyjęła przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie  /  20 za  /  podejmując  u c h w a ł ę Nr L/416/2010, którą przedkłada się w załączeniu do protokołu.

 

   Ad. 4

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogatynia, przedstawiła Pani Iwona Szlempo - Naczelnik Wydziału Komunalnego.

 

Rada przyjęła przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie  /  20 za /  podejmując  u c h w a ł ę Nr L/417/2010, którą przedkłada się w załączeniu do protokołu. 

 

Ad. 5

      Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na rok 2010, przedstawiała Pani Anna Malica Skarbnik Gminy Miejskiej Głogów.

 

Rada przyjęła przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie  /  20 za /  podejmując  u c h w a ł ę Nr L/418/2010, którą przedkłada się w załączeniu do protokołu. 

 

Ad.6

 

       Po zrealizowaniu porządku obrad oraz braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Pobol ogłosił zamknięcie L nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Głogowie.

 

 

 

Protokolant:                                                        Przewodniczący RadyMiejskiej

 

Anna Dajnowicz                                                         Radosław Pobol

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:P R O T O K Ó Ł Nr L/2010 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 31 sierpnia 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.07.2013 10:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
26.09.2013 15:11 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
16.07.2013 10:22 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)