wersja do wydruku Jan Chitro 04.07.2013 13:59

Uchwała Nr XI/100/2003

U C H W A Ł A Nr XI/100/2003 


Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 30 września 2003 r. 


w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miejskiej Głogów 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 


Na stanowisko Skarbnika Gminy Miejskiej Głogów powołuje się 

Pana Jarosława Hermaszewskiego § 2. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                    
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XI/100/2003
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.07.2013 13:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 12:50 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
21.03.2014 12:49 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
22.07.2013 11:38 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
04.07.2013 13:59 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)