wersja do wydruku Jan Chitro 15.07.2013 09:38

Regulamin Organizacyjny

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin Organizacyjny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:Prezydent Miasta
Data na dokumencie:11.12.2018
Data publikacji:15.07.2013 09:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.12.2018 09:03 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
20.12.2018 09:01 Dodano załącznik "ZPM Nr 55 z 2018 ws nadania Regulaminu
Organizacyjnego.zip"

(Jan Chitro)
20.12.2018 09:01 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
20.12.2018 09:00 Usunięto załącznik ZPM Nr 6_2016 - zm-2.zip
(Jan Chitro)
20.12.2018 08:59 Usunięto załącznik ZPM Nr 49_2015 -zm.1.zip
(Jan Chitro)
20.12.2018 08:59 Usunięto załącznik ZPM Nr40_2015 Regulamin
Organizacyjny.zip

(Jan Chitro)
13.04.2016 15:20 Dodano załącznik "ZPM Nr 6_2016 - zm-2.zip"
(Jan Chitro)
13.04.2016 15:20 Dodano załącznik "ZPM Nr 49_2015 -zm.1.zip"
(Jan Chitro)
13.04.2016 15:20 Dodano załącznik "ZPM Nr40_2015 Regulamin
Organizacyjny.zip"

(Jan Chitro)
13.04.2016 15:19 Usunięto załącznik Regulamin, dokumenty - pliki zip.
(Jan Chitro)
13.04.2016 15:19 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
16.10.2015 13:15 Dodano załącznik "Regulamin, dokumenty - pliki zip."
(Marcin Patyk)
16.10.2015 13:14 Usunięto załącznik Zm 2 RO ZPM Nr 11 z 2014
(Marcin Patyk)
16.10.2015 13:14 Usunięto załącznik Zarządzenie Prezydenta Miasta
Głogowa Nr 39/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia Nr 31/2013 Prezydenta Miasta Głogowa z
dnia 10 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Głogowie.

(Marcin Patyk)
16.10.2015 13:14 Usunięto załącznik Zarządzenie Prezydenta Miasta
Głogowa Nr 31/2013 z dnia 10 października 2013 r. w
sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi
Miejskiemu w Głogowie

(Marcin Patyk)
08.07.2014 11:16 Dodano załącznik "Zm 2 RO ZPM Nr 11 z 2014"
(Jan Chitro)
11.12.2013 09:05 Usunięto załącznik Zarządzenie Prezydenta Miasta
Głogowa Nr 20 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmian ZPM
Nr 6 z dnia 28 marca 2013 r.

(Kamila Szadkowska)
11.12.2013 09:05 Usunięto załącznik Zarządzenie Prezydenta Miasta
Głogowa Nr 6 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Głogowie.

(Kamila Szadkowska)
10.12.2013 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa
Nr 39/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 31/2013 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia
10 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Głogowie."

(Kamila Szadkowska)
10.12.2013 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa
Nr 31/2013 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Głogowie"

(Kamila Szadkowska)
10.10.2013 15:36 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
10.10.2013 15:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Prezydenta MIasta Głogowa
Nr 6 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Głogowie."

(Jan Chitro)
10.10.2013 15:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa
Nr 20 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmian ZPM Nr 6 z
dnia 28 marca 2013 r. "

(Jan Chitro)
10.10.2013 15:28 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
10.10.2013 15:21 Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny załącznik do
ZPM nr 6 z 2013 r.

(Jan Chitro)
10.10.2013 15:20 Zmieniono tytuł załącznika z "Regulamin Organizacyjny
2013.doc" na "Regulamin Organizacyjny załącznik do ZPM nr
6 z 2013 r."

(Jan Chitro)
23.07.2013 15:12 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
15.07.2013 09:38 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)