wersja do wydruku Jan Chitro 15.07.2013 09:35

Kodeks etyczny pracownika samorządowego

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁOGOWIE

PREAMBUŁA

Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Urzędu Miejskiego w Głogowie oraz dostrzegając konieczność pełnej ich realizacji w praktyce, ustanawiamy Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Kodeks ten stanowi zbiór wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie podczas wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy i poza nim.

§ 1

Zasady ogólne

 1. Pracownik Urzędu Miejskiego w Głogowie traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej.
 2. Służbę publiczną wykonuje z poszanowaniem godności mieszkańców i poczuciem godności własnej, stosując zasadę partnerstwa.
 3. Pracownik swoim zachowaniem i ubiorem tworzy wizerunek pracownika samorządowego, a tym samym Urzędu Miejskiego w Głogowie.

§ 2

Wykonywanie obowiązków

 1. Pracownik wykonuje powierzone mu obowiązki w sposób sprawny, kompetentny, profesjonalny, bezstronny w trybie i terminach określonych przepisami prawa i aktów wewnętrznych, wykorzystując w sposób optymalny posiadaną wiedzę i umiejętności.
 2. Pracownik dba o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, poziomu wiedzy i umiejętności.
 3. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne,  zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę korupcji.
 4. Pracownik w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie.
 5. Pracownik szanuje prawo obywateli do informacji, mając na względzie jawność działania administracji publicznej, dochowując przy tym tajemnicy ustawowo chronionej.
 6. Prawa i obowiązki, nagrody i kary pracowników samorządowych reguluje ustawa o pracownikach samorządowych.

§ 3

Postanowienia końcowe

 1. Kodeks ma rangę dokumentu urzędowego, wewnętrznego i z dniem podpisania go przez co najmniej 50 % pracowników zacznie obowiązywać w Urzędzie Miejskim w Głogowie.
 2. Nowo przyjmowani pracownicy mają obowiązek zapoznać się z Kodeksem.
 3. Z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Kodeksie może wystąpić grupa przynajmniej 20 pracowników Urzędu.
 4. Prezydent Miasta powołuje trzyosobową Komisję Etyki.

4.1. W przypadkach naruszenia zasad etyki przez pracownika samorządowego będzie on odpowiadać przed Komisją.

4.2. Każde zgłoszone naruszenie Kodeksu będzie analizowane niezwłocznie przez Komisję.

4.3. Komisja Etyki raz w roku będzie składać sprawozdanie z dokonanej analizy naruszenia Kodeksu przez pracowników na ręce Prezydenta.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kodeks etyczny pracownika samorządowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.07.2013 09:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.07.2013 15:30 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
23.07.2013 15:28 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
15.07.2013 09:35 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)